Amerikkalaisen Morgan Stanleyn ostaman asuntoportfolion TDD ja EDD1 tutkimukset

Click here to read in English


Asuntoportfolion myyjä: Kojamo Oyj
Asuntoportfolion ostaja: Morgan Stanley Real Estate Investing hallinnoima kiinteistörahasto
Paikkakuntien lukumäärä: 15
Rakennusten lukumäärä: 40
Asuntoportfolion kauppahinta: 97 M€

TDD ja EDD1 tutkimusten toteutus

Amerikkalaispankki Morgan Stanley Real Estate Investing hallinnoima kiinteistörahasto osti Kojamo Oyj:ltä 40 kiinteistön asuntoportfolion maaliskuussa 2018. Raksystems suoritti kaikkiin kaupan kohteena olleisiin vuokrakerrostaloihin Tekniset Due Diligencet sekä ensimmäisen vaiheen ympäristöriskien arvioinnin.

Ostaja halusi määrittää asuntoportfolion kiinteistöjen teknisen arvon ennen kauppaa, jotta he pystyivät tunnistamaan mahdolliset nykyiset ja tulevat korjaustarpeet eli tulevan korjausvelan. Korjausvelan määrittäminen etukäteen on tärkeää, jotta kaupan osapuolien on mahdollista arvioida kauppasumman relevanttius. Lisäksi keskityttiin mahdollisten haitta-aineiden olemassaolon tutkimiseen niin rakennuksissa kuin maaperässä.

Kiinteistöt sijaitsevat Tampereella, Turussa, Vantaalla, Kuopiossa, Jyväskylässä, Lahdessa, Hämeenlinnassa, Kotkassa, Kouvolassa, Lappeenrannassa, Mikkelissä, Porissa, Porvoossa, Riihimäellä ja Rovaniemellä.

Suomi houkuttelee

Kyseinen 97 M€:n kauppa on yksi Suomen suurimmista kiinteistökaupoista puoleen vuoteen ja kyseisen ostajan ensimmäinen asuntokauppa Suomessa. Raksystems on laatinut TDD ja EDD tutkimuksia samaan aikaan edellä mainitun transaktion lisäksi jopa 100 muuhun kiinteistöön.

Projektissa käytetyt Raksystemsin palvelut:

 Due Diligence -palvelut

TDD and EDD1 examinations of house portfolios purchased by American bank Morgan Stanley

Seller of house portfolio: Kojamo Oyj
Buyer of house portfolio: real estate fund managed by American bank Morgan Stanley Real Estate Investing
Number of municipalities: 15
Number of real estates: 40
Number of apartments: 1594
House portfolio’s selling price: 97 M€

Execution of TDD and EDD1 examinations

A real estate fund managed by American bank Morgan Stanley Real Estate Investing purchased the house portfolio of 40 real estates from Kojamo Oyj in March of 2018. Raksystems executed a Technical Due Diligence and a Phase I Environmental Due Diligence for all of the rental apartments.

The buyer wanted to determine the technical value of the house portfolio before transaction, in order to identify possible repair needs now and in the future to have an idea of upcoming repair costs. Determining the repair costs beforehand is important, because it makes it possible for both parties of the transaction to evaluate the relevancy of purchase price. Also, the possible presence of hazardous substances was examined in the ground and buildings.

The real estates are located in Tampere, Turku, Vantaa, Kuopio, Jyväskylä, Lahti, Hämeenlinna, Kotka, Kouvola, Lappeenranta, Mikkeli, Pori, Porvoo, Riihimäki and Rovaniemi.

Finland attracts

The 97 M€ transaction in question is one of the largest real estate transactions in Finland in the past 6 months and this buyer’s first real estate transaction in Finland. Raksystems has executed TDD and EDD examinations to as many as 100 other real estate’s simultaneously to this transaction.

Raksystems services used in this project:

Technical Due Diligence services

Jaa tämä

Jaa tämä: Facebook Jaa tämä: LinkedIn Jaa tämä: Twitter Jaa tämä: WhatsApp