Sisäilmaongelmien moninaiset syyt

Sisäilmaongelmat, niiden tutkiminen ja syiden etsiminen vaativat asiantuntijalta niin rakennustekniikan, -fysiikan kuin sisäilmaston olosuhteiden ja terveysvaikutustenkin hallitsemista unohtamatta erilaisten tutkimusmenetelmien taitamista. Haastavan työkentän aiheuttavat monet tekijät mutta suurimman huomion saa yleensä kosteus- ja mikrobivauriot, ns. homeongelmat. Rakenteiden kosteus- ja mikrobivauriot eivät kuitenkaan ole läheskään aina syynä oireita aiheuttaville sisäilmaongelmille. Tästä syystä haluan nostaa esille myös muita oireita aiheuttavia tekijöitä, joiden vaikutuksia emme voi unohtaa.

Miksi rakenne homehtuu?

Kosteus- ja mikrobivauriot ovat harmillisen yleisiä rakennuskannassamme. Siihen vaikuttanee osaltaan aiemmin käytössä olleet rakenneratkaisut, rakennustapa ja myös haastavan ulkoilmastomme aiheuttamat vaatimukset rakennusten lämmöneristävyydelle ja tiiviydelle. Olkoon rakennusmateriaalit, materiaalien määrä tai maa mikä tahansa, kosteus- ja mikrobivaurio syntyy, kun rakenne ja siinä käytetyt materiaalit eivät kestä niihin kohdistuvaa kosteusrasitusta. Se, miten kauan rakenteen tai materiaalin vaurioituminen kestää, johtuu useista tekijöistä. Erilaisten rakenteiden kosteusrasitukset ja kuivumiskyky perustuvat erilaisiin fysikaalisiin kosteuden siirtymistapoihin ja niiden yhdistelmiin, joten vaurioitumisriskiä täytyy arvioida aina tapauskohtaisesti.

Monen tekijän summa

Liian lämmin ja kuiva sisäilma, ilmanvaihdon puutteet tai vetoisuuden tunne ovat hyviä esimerkkejä harvemmin muistetuista sisäilman ongelmista. Myös erilaiset kemialliset ja hiukkasmaiset materiaaleista vapautuvat päästöt sekä pölyisyys voivat aiheuttaa sisäilmaan ongelmia. Lisäksi mahdollisia sisäilmaongelman aiheuttajaksi luokiteltavia tekijöitä ovat mm. eläimistä, siitepölystä ja kemikaaleista johtuvat allergeenit sekä häiritsevät hajut. Yleisimmin koetaan homeen hajua sekä erilaisista materiaaleista lähtevää hajua (pistävä, makea jne.). Näiden ns. home- ja kemiallisten ongelmien jälkeen eniten havaitaan tupakan hajua.

Monesti ongelmat aiheutuvat kuitenkin useamman tekijän yhteisvaikutuksesta. Näitä ovat mm. ilmanvaihdon puutteellisuus tai ilman tunkkaisuus, ilman riittämättömyys ja hajut. Lisäksi mahdollisia ongelmia voi aiheuttaa rakennuksen tavallista suurempi alipaineisuus. Tästä johtuen rakenteista voi kulkeutua sisälle korvausilmaa, joka kuljettaa rakenteissa olevia epäpuhtauksia sisäilmastoon.

Asiantuntija auttaa

Mikäli epäilee ongelmia rakennuksen sisäilmassa, on havaittavissa silmin nähtäviä vaurioita tai rakennuksen käyttäjillä on pitkittynyttä oireilua, on suositeltavaa pyytää asiantuntija apuun. Sisäilmaongelmien tutkimiseen kannattaa valita koulutettu ja pätevä, sisäilman ammattilainen esim. sertifioitu rakennusterveysasiantuntija.

Jaa tämä

Jaa tämä: Facebook Jaa tämä: LinkedIn Jaa tämä: Twitter Jaa tämä: WhatsApp