030 670 5500

Valtakunnallinen asiakaspalvelu*

Ei vara venettä kaada - saati taloa

04.05.2009

Ympäristöministeriön vuonna 2007 julkaisemalla Korjausrakentamisen strategialla halutaan edistää ennakoivaa kiinteistönpitoa ja korjausrakentamista. Suunnitelmallisella ja oikein ajoitetulla korjaamisella taloyhtiö voi säästää VTT:n erään tutkimuksen mukaan jopa 30 prosenttia korjauskustannuksista. Ennakoiva kiinteistönpito vastaa kestävän kehityksen vaatimuksiin. Korjausrakentamisen työllisyysvaikutus on myös merkittävä: noin 100 000 henkilötyövuotta vuonna 2006.

Suomen rakennuskannan korjaustarve kasvaa, ja erityisesti asuinkerrostalojen korjaustarve on suuri. Raksystems Anticimex on tutkinut toimipistealueillaan vuosina 1950 - 1979 rakennettujen taloyhtiöiden kiinteistönpitoa. Ilmeni, että peräti yli 11 000 taloyhtiötä ei ollut hakenut minkäänlaista rakennuslupaa talon rakentamisen jälkeen, eli niissä ei ollut tehty yhtään laajahkoa remonttia.
Rakentamisen painopiste on nyt kuitenkin siirtymässä uudisrakentamisesta korjausrakentamiseen. Yli puolet korjausrakentamisen kohteista on asuinrakennuksia. Korjaustarve johtuu muun muassa rakennusten vanhenemisesta, väestön ikääntymisen aiheuttamista muutospaineista ja energiatehokkuuden parantamisesta. Korjausrakentamisen strategia sisältää toimenpide- ja kehittämislinjaukset vuoteen 2017 asti. Päälinjoja ovat muun muassa rakennusten kunnossapito- ja korjauskulttuurin synnyttäminen ja vakiinnuttaminen, korjausrakentamisen prosessien ja ohjausvälineiden kehittäminen sekä korjausrakentamisen osaamisen lisääminen ja resurssien turvaaminen. Ennakoivan kiinteistönpidon tavoitteena on säilyttää kiinteistön kunto ja arvo.

Talo vaatii säännöllistä hoitoa

Säännöllisellä kiinteistönhoidolla voidaan säästää huomattavia summia. Korjaustarpeiden selvittämiseksi ja korjaussuunnitelmien laatimiseksi on kehitetty erilaisia kuntoarviointi- ja kuntotutkimusmenetelmiä. "Taloyhtiön kuntoarviolla selvitetään kiinteistön olennaisimmat, korjausta vaativat kohteet ja alkavat vauriot. Näin korjaustoimintaan käytettävät rahat tulevat suunnattua oikein ja antavat parhaan tuloksen omistajalle", sanoo osastopäällikkö Jari Marttinen Raksystems Anticimexistä. Kuntoarviota täydentää Kuntotodistus. "Taloyhtiön kuntotodistus edistää suunnitelmallista kiinteistönpitoa ja helpottaa korjauspäätösten tekoa. Se kertoo muun muassa, kuinka paljon eri rakennusosien kunto on heikentynyt, mitä ja minkä hintaisia korjauksia on tulossa", Jari Marttinen toteaa. "Lisäksi Kuntotodistus täydentää kattavasti isännöitsijätodistuksen tietoja."


Hoida kotiasi säännöllisesti - lisäät samalla sen arvoa.

Perustana pitkän tähtäimen suunnitelma

Suomalaisten omaisuudesta noin 70 prosenttia on kiinni heidän kodeissaan, ja taloyhtiön hallinnon vastuulla on tämän omaisuuden arvon säilyttäminen. Rakennuksen korjaus- ja muutostöiden tulisi perustua pitkän tähtäimen korjaussuunnitelmaan, jossa on arvioitu esimerkiksi 10 seuraavan vuoden aikana tarvittavat korjaukset kustannusarvioineen. "Taloyhtiön Kuntosopimus -palvelullamme voidaan varmistua, että kustannussäästön mahdollistava säännöllinen ja ennakoiva kunnossapito voi myös käytännössä toteutua. Palvelu sisältää muun muassa10 vuoden PTS:ään perustuvat kunnossapitosuunnitelman ja korjausohjelman. Lisäksi sopimusasiakkaamme käytössä on Oma Insinööri -palvelu, jolloin taloyhtiö saa maksutta nimetyltä, yhtiön tuntevalta asiantuntijaltamme kunnossapito- ja korjausneuvoja", Jari Marttinen kertoo.


"Kuntoarvio helpottaa taloyhtiön arkea ja päätöksentekoa sekä ennen kaikkea säästää euroja", sanoo Jari Marttinen.

Jaa