030 670 5500

Valtakunnallinen asiakaspalvelu*

Ennaltaehkäise pientalon korjauskustannuksia!

05.01.2018

Suomessa oli vuonna 2016 yhteensä 1,5 milj. rakennusta, joista asuinrakennuksia oli 85 %.

1970 ja 1980 -luvuilla rakennettiin paljon pientaloja. Tällöin rakennetut talot kattavat 40 % asuinrakennuksiemme kokonaiskerrosalasta. Nyt tämä rakennuskanta on jo melkein vajaan 50 vuoden iässä ja tarvetta korjausrakentamiseen on pelkästään rakennusteknisen vanhenemisen perusteella. Korjauskustannukset ovat nousseet merkittävästi suuremmaksi kuin rakennuksen ylläpitokustannukset.

 

Korjauskustannukset ovat räjähtäneet käsiin

Ympäristöministeriön Kosteus- ja hometalkoot -ohjelman mukaan yli 250 000 omakotitalossa on kosteus- ja homevaurioita ja yli puolessa omakotitalokannasta on vaurioita, jotka havaitsemattomina ja korjaamattomina aiheuttavat laajempia korjaustarpeita sekä kosteus- ja homeongelmia.

Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamat kustannukset sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmälle ovat vuositasolla jopa 450 M€. Pelkästään omakotitalojen vesivahinkoihin kuluu rahaa vuosittain n. 70 M€ (yht. 140 M€) ja palovahinkoihin n. 60 M€ (yht. 200 M€).

Pientalojen korjauskustannuksiin pystytään vaikuttamaan ottamalla useita tekijöitä huomioon. Kustannuksiin vaikuttaa esimerkiksi valittu korjaustapa, korjaussuunnittelu, korjausajankohta vuodesta, käytettävät materiaalit, kilpailutus ja urakoitsijan valinta sekä kilpailutilanne paikkakunnalla. Korjauksen laajuuteen on vaikeampi vaikuttaa, sillä mitä laajemmalle esim. vesivahinko on päässyt leviämään, sitä laajemmat ja pidempään kestävät korjausprosessit vaaditaan. Sitä kalliimpaa se myös tulee olemaan. Liian suppeaa korjaamista ei kuitenkaan säästöjen vuoksi kannata tehdä, sillä todennäköisesti piiloon jäänyt ongelma aiheuttaa tulevaisuudessa moninkertaisen haitan ja kustannukset.

 

Yleisimmät vaurioiden syyt

Rakenne vaurioituu yleisimmin kosteuden vaikutuksesta. Kosteusvaurio syntyy, mikäli rakenteen kosteuspitoisuus pysyy liian korkeana liian kauan. Tällöin rakenne ei pääse kuivumaan välillä. Rakenne voi vaurioitua myös mekaanisesta kulutuksesta tai esim. auringon vaikutuksesta. Myös materiaalin ikääntyminen ja materiaalissa tapahtuvat muutokset voivat aiheuttaa vaurioitumista, kuten esim. elastisissa saumauksissa.

Ennen korjauksen aloittamista on selvitettävä vaurion syy, sekä millä korjaustoimenpiteillä vaurionaiheuttaja saadaan poistettua, jotta vaurio ei pääse uusiutumaan.

1960-1980 -luvuilla rakennetuissa taloissa useimmiten ongelmia aiheuttavat talon matala perustustapa, jolloin lattiapinta on pääosin maanpinnan tasalla, sekä vielä ehkä enemmän juuri 1970-lukuun painottuen tasakatot. 1970-luvun lopulta 1980-luvulle asti taloihin asennettiin useasti koneellinen poistoilmanvaihto, joka voi aiheuttaa väärin säädettynä paljon sisäilman ongelmia. Valesokkelirakennetta rakennettiin vielä tarpeettoman paljon myös 1980-luvun omakoti- ja rivitaloihin.

1990-luvun rakennusbuumi sekä toisaalta myös lama toivat rakennuksille kiireen ja hutiloinnin sekä taloudelliset vaikeudet. Tuon aikakauden taloissa tulisi muistaa, että vasta vuonna 1999 tuli voimaan nykyaikaisten vedeneristeiden määräykset eli kaikki tätä ennen rakennetut märkätilat ovat jo käyttöikänsä päässä. Myös 1990-luvun alun rakentamisessa oli käytössä vielä asbestia sisältäviä rakennusmateriaaleja. Vuosikymmenen rakennustapaan kuului myös tuplabetonilaatta. Rakenne on riskialtis maaperästä tai ryömintätilan ilmatilasta rakenteeseen siirtyvälle kosteudelle. Betonilaattojen välissä olevat lämmöneristekerrokset voivat olla mikrobivaurioituneita.

1990-luvun kodit alkavat pian olla jo 30 vuotiaita, mikä tarkoittaa myös erilaisille talon teknisille järjestelmille ikää, jossa ne alkavat hiipua. Mikäli kohteessa on muistettu teknisten järjestelmien hyvä huolto, voivat ne olla vielä käyttökuntoisia. Muussa tapauksessa ne todennäköisesti vaativat lähitulevaisuudessa, ellei jo heti huomiota.

2000-luvulla rakennetuissa pientaloissa koneellisella ilmanvaihdolla voi olla negatiivisia vaikutuksia talon kuntoon sekä sisäilman laatuun. Koneellisen ilmavaihdon suodattimia tulee muistaa putsata sekä vaihtaa tarpeeksi usein, säätöjen tulee olla ammattilaisen asettamina oikeassa asennossa ja ilmanvaihtokanavat tulee muistaa nuohota vähintään 10 vuoden välein. Etenkin rakentamisen jälkeinen nuohous olisi hyvä teetättää ammattilaisilla jo ennen 10 vuoden rajapyykkiä, sillä rakentamisen aikainen pöly huonontaa ilmanvaihtoa.

2000-luvun taloissa on usein myös rakennettuna kattamattomia parvekkeita, jotka sijaitsevat asuinrakennuksen päällä. Näissä tulee ottaa huomioon hyvä lumien ja vesien pois johtaminen sekä roskien siivoaminen parvekkeen lattialta tarpeeksi usein, jotta voidaan estää esim. parvekkeen sammaloituminen.

 

Korjaamisessa huomioitavaa

Yleisenä lähtökohtana pientalojen korjaamisessa ovat nykyiset rakennusmääräykset ja -ohjeet, joita sovelletaan rakennuskohteen vaatimusten ja erityispiirteiden mukaan. Ennakoivat huoltotoimet ja vaurioiden korjaaminen viipymättä säästävät kustannuksia ja pitävät yllä rakennuksen arvoa.

Mikäli vaurioita ei korjata oikea-aikaisesti, vaurio pääsee yleensä laajenemaan, sen korjaaminen hankaloituu ja korjauskustannukset kasvavat. Korjaamaton vaurio voi myös muodostaa haitan asumiselle.

Korjauksesta on yleensä aina suositeltavaa laatia korjaustyösuunnitelma tai -selitys. Jo pelkästään urakkatarjousten pyytämistä varten tulee olla suunnitelma, jotta tarjoukset ovat vertailtavissa. Myös valvontaa ei tule unohtaa vaan suunnitelman toteuttamista tulee valvoa koko korjauksen ajan. Hyvin dokumentoitu korjaus helpottaa mm. kohteen myyntiä jatkossa.

Korjauksen tarkempi hinta selviää vasta suunnittelun jälkeen. Korjausrakentamisessa on varauduttava aina yllätyksiin ja yleensä vaurioiden lopullinen laajuus selviääkin vasta purkutöiden yhteydessä. On parempi asennoitua tuleviin yllätyksiin pikemmin tavallisena, remontteihin kuuluvana asiana, kuin yllättävinä havaintoina.

Kaikki vaurioituneet materiaalit tulee uusia, kun kyseessä on kosteus-/mikrobivaurio. Myös lahovaurioituneet materiaalit on aina poistettava ja korvattava uusilla. Erilaisten ”ihmeaineiden” ruiskuttaminen rakenteisiin ei ole oikea tapa korjata mikrobivaurioita. Tällainen korjausmenetelmä ei korjaa vaurioitumisen syytä ja aineiden vaikutus on yleensä hyvin lyhytaikainen.

 

Oikea-aikainen korjaaminen

Lähes kaikki omakotitalomme ovat ammattimaisen kiinteistönpidon ulkopuolella. Tästä johtuen harva kiinteistön omistaja hoitaa ja huoltaa kiinteistöään suunnitelmallisesti. Hänellä ei välttämättä ole siihen edes riittävää tietotaitoa.

Tästä syystä on suositeltavaa laatia pientalon säännölliset tarkastukset ammattilaisella. Pientalon säännöllisellä tarkastamisella voidaan edesauttaa alkavien vaurioiden löytämistä, jolloin on mahdollista korjata ne hyvissä ajoin ennen niiden laajenemista. Näin säästetään kustannuksia ja pystytään joissain tapauksissa jopa välttämään terveyshaitan syntyminen.

 

Korjauskustannukset

Pientalojen korjauskustannuksia on vaikea määritellä ilman korjattavan kohteen tarkempaa tutkimista ja tuntemista. Kuten todettu, korjauskustannuksiin vaikuttavat useat eri tekijät. Tästä johtuen alla esitetyt pientalon korjauskustannukset ovat hyvin karkea arvio, ja hinta voi lopulta olla huomattavastikin pienempi tai suurempi. Hinnat ovat arvioita Avaimet käteen -periaatteella pääkaupunkiseudulla.

Keittiöremontti 12 m2 = 20 t€ (n. 1700 €/m2)

Kylpyhuoneremontti 6 m2 = 10 t€ (n. 1700 €/m2)

Lattiamateriaalin uusiminen 100 m2 = 12 t€ (n. 120 €/m2)

Puutalon korjausmaalaus 250 m² = 17 t€ (68€/m2)

Ikkunoiden uusiminen = 700 €/ikkuna

Ovien uusiminen = 900 €/ovi

Rossipohjan korjaus 53 m² = 16 000 € + imuauto (4 h x 150 €/h)

Alapohjan vauriot (rossipohja)

 • Alapohjan korjaus = 200 – 300 €/m²
 • Ulkoseinän alaosien korjaus = 300 – 400 €/jm
 • Ulkopuolen työt (salaojat, sadevedet, maanpinnat) = 200 – 500 €/jm

Ryömintätilan korjaukset (rossipohja)

 • Kulkuaukko = 1000 €/kpl
 • Tuuletusaukko + putki = 125 €/kpl
 • Tuuletusaukko + ritilä = 100 €/kpl
 • Maanpoisto (imuauto) = 160 €/m³
 • Maanpoisto (imuauto) = 150 €/h
 • Maanpoisto (lapio) = 300 €/m³
 • Ryömintätilan sorastus = 150 €/m³
 • Kanavapuhallin = 300 €/kpl
 • Läpivientien tiivistys = 25 €/kpl

Valesokkelin korjaus = 350 – 500 €/m

Vesikatteet

 • Betonitiilikate = 40 €/m²
 • Konesaumattu = 60 €/m²
 • Muotolevykate = 45 €/m²
 • Kattolaattakate = 45 €/m²
 • Kuitusementtilevykate = 80 €/m²

 

Jaa

Uutiset

Sisäilmalla on väliä

18.01.2018

Kenellä vastuu rakentamisen laadusta ja kuka sen haluaa?

15.01.2018

Katto joutuu koville talvella

12.01.2018

Kanta-Hämeessä vahvaa ja monipuolista osaamista

10.01.2018

Referenssi: Kiinteistö Oy Nikkarinkruunun hankkeen projektinjohto ja valvonta

09.01.2018

Ennaltaehkäise pientalon korjauskustannuksia!

05.01.2018

Kuntoarvioon sisältyy nykyään myös kevyt lämpökamerakuvaus!

03.01.2018

Raksystems kasvattaa suunnitteluosaamistaan ostamalla Insinööritoimisto R J Heiskanen Oy:n

18.12.2017

Miksi energiatodistus ei ole turha?

15.12.2017

Referenssi: As Oy Näsinlaineen hanke- ja korjaussuunnittelu sekä rakennuttaminen ja valvonta

12.12.2017

Suomalaiset talot tulevaisuudessa

05.12.2017

Osta työtä Suomeen -päivänä tuetaan kotimaisia tuotteita ja palveluita

01.12.2017

Referenssi: HEKA:lle puitesopimuksen kautta laaja-alaisia hankkeita

30.11.2017

Suomalaiset talot vuosina 1990-2017

28.11.2017

Hyvinvoivat työntekijät parhaan palvelun takana

27.11.2017

Referenssi: As Oy Laivastonkatu 8-10:n linjasaneerauksen suunnittelu

23.11.2017

Suomalaiset talot 1970-1980 -luvuilla

22.11.2017

Suunnittelua äidiltä pojalle

15.11.2017

Raksystems tekee Länsimetron sähköjärjestelmien lämpökuvaukset

13.11.2017

Paluumuuttajana Raksystemsillä

07.11.2017

Referenssi: Suomen Synsam-ketjun myymälöiden konseptiuudistuksen projektinjohto

01.11.2017

Pidämme huolta kansallisomaisuudestamme

31.10.2017

Suomalaiset talot 1940-1960 -luvuilla

30.10.2017

Suomalaiset talot 1917-1939 -luvuilla

26.10.2017

Home- ja energiatehokkuusriskit kuriin - globaalisti uraauurtava ratkaisu

25.10.2017

Referenssi: Lahden raviradan kuntoarvio

24.10.2017

Raksystems juhlistaa 100-vuotiasta Suomea jakamalla oman tarinansa

23.10.2017

Rakennusten kosteusvaurioriski on nyt suurimmillaan

12.10.2017

Raksystems kierrättää elektroniikkaa ja paperia!

12.10.2017

Työmatkapyöräilyllä on useita etuja

10.10.2017

Energiansäästöviikko

09.10.2017

Raksystems vahvistaa jalansijaansa Hämeenlinnassa

06.10.2017

Asiakastarina: onnistunut putkiremontti on kaikkien etu

04.10.2017

Referenssi: Viskitislaamon muutostöiden suunnittelu ja projektinjohto

03.10.2017

Kuntotarkastuksesta apua jo asumisen aikana

29.09.2017

Asiakastarina: Turvallista ja riskitöntä rakentamista ammattilaisen avulla

25.09.2017

Referenssi: Puijon tornin betonirakenteiden kuntotutkimus

22.09.2017

Raksystems mukana Edupolin Korjausrakentamisen projektihallinnan valmennuksessa

21.09.2017

Raksystemsin VTT:n ISO 9001 ja 14001 sertifikaatit

19.09.2017

Sisäilmaongelmissa aika ratkaisee

04.09.2017

Älä myöhästy rakentajan reklamoimisesta

27.08.2017

Tervetuloa taloyhtiöiltaan!

23.08.2017

Sähköalan asiantuntijuutta Raksystemsillä

17.07.2017

Energiatodistus tulee nykyään laatia kaikille rakennuksille

12.07.2017

Sisäilmaongelmiin kokonaisvaltaista selvitystä

20.06.2017

Oletko valmistautunut uuden taloyhtiön ja asunnon vuositarkastukseen?

08.06.2017

Toimitusjohtajamme pitää lupauksensa työllistämisestä ja nostaa panoksia

30.05.2017

Raksystemsillä kolme VTT:n henkilösertifioimaa sisäilma-asiantuntijaa (SISA)

22.05.2017

Salaojat tarvitsevat säännöllistä tarkastusta ja huoltoa

09.05.2017

Omakotitalon omistajista 92 % ei käytä huoltokirjaa

18.04.2017

Raksystems julkaisee älykkään mobiilisovelluksen talonpitoon

10.04.2017

Mikä tahansa asuinrakennus voi vaurioitua, mikäli sen hoitoa ja kunnossapitoa laiminlyödään

28.03.2017

Raksystems mukana Yksi elämä - terveystalkoissa

21.03.2017

Miten varautua yhtiökokoukseen?

07.03.2017

Raksystems kouluttaa taloyhtiön hallitusjäseniä

06.02.2017

Homevauriot pelottavat ja syystä

03.02.2017

Raksystems AEC Projektinjohto Oy:n toimintaa jo vuosi takana

27.01.2017

Raksystems finalistien joukossa vuoden 2016 putkiremonttikilpailussa!

26.01.2017

Nyt on hyvä aika selvittää lämpövuodot ja estää mahdolliset homevauriot

16.12.2016

Raksystems mukana luomassa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuotta

15.12.2016

Suunnitelmallisuudella voidaan säilyttää omakotitalon arvo

15.11.2016

Piilovirhevakuutus turvaa asuntokaupan

14.11.2016

Nyt voit varata kuntotarkastuksen kotisivuiltamme

28.10.2016

Energiansäästöviikko - Miten säästää energiassa myös pakkasilla?

13.10.2016

Energiansäästöviikko - Sauno säästäen!

13.10.2016

Energiansäästöviikko - Millainen on energiatehokas asunto?

12.10.2016

Raksystems mukana energiansäästöviikoilla 10.–16.10.2016!

10.10.2016

Raksystemsin toimintaa ohjaa VTT:n myöntämät laatusertifikaatit

06.10.2016

Kuntotarkastus on ensimmäinen askel onnistuneeseen asuntokauppaan

30.09.2016

Hyvän kuntotarkastuksen resepti

07.09.2016

Raksystemsin uusi Ostajan Kauppaturvavakuutus tuo ostajalle taloudellista turvaa piilevien virheiden varalta

18.08.2016

Energiatodistuksia koskeva sääntely muuttuu

10.08.2016

Milloin mökin patterit tulee uusia ja mitä siinä tulee huomioida?

30.06.2016

Suomalaisten kansallisomaisuus homehtuu

13.06.2016

Miksi hyvä ja laadukas rakentaminen ei ole itsestäänselvyys?

06.06.2016

Miten varautua putkiremonttiin?

01.06.2016

Raksystems vahvasti mukana erilaisissa projektinjohto- ja valvontatehtävissä

09.05.2016

Rakennusmääräykset, rakentajan riesa vai laadun tae?

06.05.2016

Raksystemsille on myönnetty Avainlippu merkkinä suomalaisesta työstä

22.04.2016

Energiatehokkuuslaki velvoittaa suuria yrityksiä toimenpiteisiin

14.04.2016

Kylpyhuoneen kunnostus vaatii osaamista

04.04.2016

Suomalaisten kodeissa piilee virheellisiä sähköasennuksia

22.03.2016

Säästä energiaa ja rahaa vaihtamalla kotisi lämmitystapa

23.02.2016

Raksystems siirtyi Esa Saarisen johdolla hellän dynaamiseen aikakauteen!

11.02.2016

Raksystems vahvistaa liiketoimintaansa ostamalla AEC Rakennus Oy Projektinjohdon

01.02.2016

Lumenpudottajan vinkit

25.01.2016

Tehokkaat ja helpot keinot talosi ylläpitoon kylmällä ilmalla

09.01.2016

Asbestilainsäädäntö muuttui

09.01.2016

Hyvä Suomi!

24.11.2015

Raksystems vahvassa vedossa

22.11.2015

Suomi on kuntotarkastusten Villi Itä

19.11.2015

Asuntoradio - Pientalon katon huoltotoimet

13.11.2015

Huono sisäilman laatu sairastuttaa

09.11.2015

Pakkasilmalla selviää rakennuksen lämpövuodot

08.10.2015

Energiansäästöviikko - Järkevästi liikenteessä

08.10.2015

Energiansäästöviikko - Rakentaja, ota energia-asiat jo suunnitteluvaiheessa huomioon

02.10.2015

Energiansäästöviikko - Oikeilla kulutustottumuksilla isoja säästöjä

02.10.2015

Energiansäästöviikko - Mieti miten kulutat!

29.09.2015

Energiansäästöviikko - Tietokoneet kiinni yöksi!

29.09.2015

Energiansäästöviikko - Vinkkejä toimistoon

29.09.2015

Raksystems mukana Energiansäästöviikoilla

22.09.2015

Hyvä kuntotarkastaja tarvitsee asiantuntevuuden lisäksi ammattietiikan

22.09.2015

Tarkastettu ja vakuutettu

17.09.2015

Turvallisen asumisen muistilista

15.09.2015

Myös talon rakenteilla on parasta ennen -päiväys

28.08.2015

Kuinka tuoda insinööri lähelle ihmistä?

12.08.2015

Suomessa asuntokaupassa luotetaan hyvään onneen, muissa Pohjoismaissa suojaudutaan vakuutuksella

12.07.2015

Virtaset - Lapsiperheen matka talohelvetistä terveelliseen kotiin 3/3

30.06.2015

Virtaset - Lapsiperheen matka talohelvetistä terveelliseen kotiin 2/3

26.06.2015

Virtaset - Lapsiperheen matka talohelvetistä terveelliseen kotiin 1/3

24.06.2015

Kuntoarvio tulisi päivittää viiden vuoden välein

23.06.2015

Terveystarkastajien käyttämien asiantuntijoiden pätevyysvaatimukset ovat tiukentuneet

23.06.2015

Uusi suuryritysten energiatehokkuuslaki astui voimaan 1.1.2015

29.05.2015

Raksystems tuo markkinoille uuden asuntokaupan piilovirhevakuutuksen

20.05.2015

Raksystems mullistaa vakuutusmarkkinat!

13.05.2015

Joka toisen omakotitalon sadevedet on ohjattu väärin – suoraan talon perustuksiin

04.05.2015

Kuuntele Iskelmää ja bongaa Raksystemsin mainos!

28.04.2015

Vapun aukioloajat

27.04.2015

Salaojien säännöllinen tarkastus ja huolto varmistaa järjestelmän toiminnan

27.04.2015

Onnistuneen putkiremontin varmistaa tarkka valvontatyö

13.04.2015

Mitä ovat Motivan mukaiset energiapalvelut?

27.03.2015

Huonokuntoinen katto tuhoaa talon

19.03.2015

Keitä me olemme?

19.03.2015

Asunnon ostajan epätietoisuus on yleistä

17.02.2015

Uutiskirje 6/2015

15.02.2015

Uutiskirje 4/2015

19.01.2015

Raksystems julkistaa uuden logonsa - Uutiskirje

07.01.2015

Marko Malmivaara osti Raksystemsin osakekannan

28.11.2014

Talvi on lämpökamerakuvausten aikaa!

20.11.2014

Omakotitalokauppaa tehdään Suomessa tuurilla

09.04.2014

Uusi Kunnon Asialla -asiakaslehtemme juhlistaa Raksystems Anticimexin 25. juhlavuotta!

06.03.2014

Uusi Kunnon Asialla -asiakaslehtemme on julkaistu.

16.12.2013

Turvallisia vinkkejä – huolehdi talostasi talven kynnyksellä

27.11.2013

Asiakaslehtemme on julkaistu elokuulle

21.08.2013

”Asuntokaupalle suuri haaste – noin 3500 myynnissä olevaan taloon tarvitaan energiatodistus toukokuussa”

07.05.2013

Asiakaslehtemme on julkaistu huhtikuulle

19.04.2013

Uusin asiakaslehtemme on julkaistu maaliskuulle

19.03.2013

Uusi asiakaslehtemme on julkaistu helmikuulle

15.02.2013

Uusi uutiskirjeemme Kunnon Asialla on julkaistu lokakuulle

19.10.2012

Kuntotarkastustoiminta vaatii sertifioidun laadun

17.10.2012

Kodin kuntoturva -palvelu kertoo talon omistajalle rakennuksen kunnon

23.03.2012

Uusi asunto-osakeyhtiölaki - mikä muuttui?

02.09.2011

Omakotitaloille oma kuntoarviointikäytäntö?

28.07.2011

Kosteus- ja hometalkoot selvitti asuntokaupan pohjoismaisia käytäntöjä

16.02.2011

Suomalaisissa omakotitaloissa luultua enemmän vaurioita

22.01.2010

Ei vara venettä kaada - saati taloa

04.05.2009