030 670 5500

Valtakunnallinen asiakaspalvelu*

Hyvinvoivan kiinteistön takana Kuntoarvio ja PTS

22.08.2018

Asunto-osakeyhtiön osakkaiden tulee olla ajan tasalla kiinteistön tilasta. Osakkaiden on aina tiedettävä, missä kunnossa kiinteistö on ja mitä mahdollisia kunnostustöitä on seuraavaksi luvassa. Koska korjaushankkeet ovat osa kiinteistönhallinnan arkipäivää, niiden vaikutus taloyhtiön talouteen on suuri.

 

Kuntoarvio auttaa ennakoinnissa

Kiinteistön kunnossapidon yksi tärkeimpiä perusasioita on Kuntoarvio ja PTS eli Pitkän Tähtäimen Suunnitelma. Kuntoarviossa selvitetään kiinteistön rakenteiden ja järjestelmien kunto ja niiden pohjalta määritellään tulevat korjaustarpeet. Kiinteistön rakenteiden ja järjestelmien lisäksi Kuntoarviossa huomioidaan myös turvallisuusseikat ja terveydelliset tekijät sekä selvitetään yhtiön energiataloudellisuus.

Kuntoarviossa on mukana kolme ammattilaista: LVI-, rakenne- sekä sähköasiantuntija. Kuntoarvioon sisältyy myös aina PTS, joka kertoo kiinteistön korjaustarpeista ja niiden ajoittumisesta, kiireellisyyksistä sekä kustannusarvioista seuraavan kymmenen vuoden ajalle”, kertoo Raksystemsin kuntotutkimusosaston johtaja Jari Marttinen.

 

PTS on taloyhtiön hallituksen tärkein työkalu

Osakkeenomistajat pyrkivät aina pidentämään kiinteistön elinkaarta, saadakseen rahoilleen pitkäaikaista vastinetta. Tämä ei kuitenkaan ole mahdollista, mikäli kiinteistön nykytilasta ei ole tarpeeksi tietoa. Tämän vuoksi PTS onkin välttämätön työkalu kiinteistön kunnossapidossa.

Mikäli korjaustarpeet eivät ole tiedossa ennalta, ei niihin pystytä varautumaan. Tällöin saatetaan joutua tekemään kalliita ja kiireellisiä hätätoimenpiteitä, joissa korjataan vain sen hetkinen ongelma. Näin kiinteistö jää havainnoimatta kokonaisuutena. Taloyhtiön on mahdollista varautua huolella tuleviin remontteihin, kun tarpeet on kartoitettu hyvissä ajoin ja säännöllisesti. Ennalta suunniteltua saneerausta on mahdollista siirtää taloudellisesti ja kiinteistö kokonaisuutena havainnoiden järkevimpään ajankohtaan, mikä helpottaa kiinteistön osakkaita”, perustelee Marttinen.

Korjaustarpeiden ennakointi tuo taloudellisia säästöjä myös, kun kilpailutus ja hankesuunnittelu voidaan tehdä rauhassa ja hyvissä ajoin. Myös kiinteistön rakenteet pysyvät paremmassa kunnossa, kun korjaukset tehdään aikaisessa vaiheessa, mikä helpottaa remontin tekemistä ja ’säästää’ kiinteistöä.

 

#otakiinteistöhaltuun

Säännöllisellä ja ennakoivalla kiinteistönpidolla ylläpidetään kiinteistön kuntoa sekä parannetaan asumisen viihtyvyyttä, turvallisuutta ja terveellisyyttä. Tämän päivän kiinteistönhoitoon kuuluu myös kiinteistön käytön ja asumisen ympäristövaikutusten huomioiminen. Vanhemmissa kiinteistöissä tämä tarkoittaa taloteknisten järjestelmien päivittämistä energiatehokkaiksi ja nykymääräysten mukaisiksi pitkäjänteisesti. Uusissa kiinteistöissä suunnitelmallisuus ja huolenpito tulee aloittaa jo alkumetreiltä lähtien.

Raksystems julkaisee syksyllä 2018 sarjan asiantuntijakirjoituksia ennakoivasta kiinteistön kunnossapidosta.

Lue juttusarjan seuraava teksti kymmenvuotiaan kiinteistön tarkastuspisteistä täältä!

Juttusarjan edellinen teksti vuositarkastuksen ennakkotarkastuksesta löytyy tästä

Jaa