030 670 5500

Valtakunnallinen asiakaspalvelu*

Kiinteistöportfolion kunnon tutkimiseen vaaditaan vuosien kokemus ja monipuolinen osaaminen

25.09.2018

Click here to read in English

 

Isojen kiinteistöjen ja niiden kokonaisuuksien eli kiinteistöportfolioiden myynnin ja vuokraamisen yhteydessä on tavallista, että ostaja haluaa määrittää kiinteistöjen teknisen arvon ennen kauppaa, jotta he pystyvät tunnistamaan mahdolliset nykyiset ja tulevat korjaustarpeet eli tulevan korjausvelan.

Korjausvelan määrittäminen etukäteen on tärkeää, jotta kaupan osapuolien on mahdollista arvioida kauppasumman relevanttius. Lisäksi tarkastuksessa voidaan keskittyä esim. mahdollisten haitta-aineiden, kuten asbestin olemassaolon tutkimiseen niin rakennuksissa kuin maaperässäkin lainsäädäntö huomioiden.

Kokonaisuus on kuitenkin pääsääntöisesti aina niin moniulotteinen, pitkä ja haastava prosessi, joka vaatii vuosien monipuolista insinöörikokemusta sekä usean henkilön tiimin. Tiimin jäsenten tulee pärjätä kansainvälisessäkin ympäristössä, sillä usein osapuolet tulevat Suomen ulkopuolelta.

 

TDD-tarkastukset ovat räätälöitävissä

Technical sekä Environmental Due Diligence (TDD, EDD) ovat tunnettuja termejä palveluista, jotka ovat käytössä isojen kiinteistöjen teknisten sekä ympäristötekijöihin liittyvien riskien kartoittamisessa. TDD-tarkastus antaa ostajalle selkeän tiedon tutkittavan kohteen kunnosta, sillä siihen sisältyy kiinteistöjen rakenneselvitysten lisäksi myös sen korjaushistorian kokoamista, taloteknisten eli LVISA-järjestelmien arvioimista sekä asiakirjojen tutkimista. Tutustumme palvelussamme myös alueiden kaavoitustilanteeseen ja tuomme esiin kiinteistökokonaisuuden käyttöön ja kehittämiseen liittyvät rajoitukset ja mahdollisuudet. Tarkastukset suoritetaan aina erikseen sovittavassa laajuudessa.

Usein osapuolia kiinnostaa myös viranomaistarkastukset, kuten hissi- ja palotarkastukset, palo-osastointi sekä ylipäätään kiinteistön turvallisuustekijät.

TDD-tarkastuksesta laaditaan tilaajalle raportti, joka pohjautuu tehtyihin perusselvityksiin ja kiinteistötarkastuksiin. Siinä tuodaan esille kiinteistön nykytilanne, rakennus- ja LVIS-tekniikka, korjaustarpeet ja niiden kustannukset sekä esitykset mahdollisista lisätutkimustarpeista.

 

Vuosien kokemus valttia

Kun kyseessä on isot rahat ja laaja kokonaisuus ei asiantuntijoiden kokemuksesta ole kuin hyötyä. Meillä Raksystemsillä on tehty isojen kiinteistöjen kuntotutkimuksia 2000-luvun alusta lähtien ja kuluttajakotien tarkastuksia jo lähes 30 vuotta. Kokemusta on kertynyt kymmenien tuhansien isojen kiinteistöjen kunnon arvioimisesta ja muutamien tuhansien TDD-tarkastusten laatimisesta. Viimeisen puolen vuoden aikana TDD ja EDD tutkimuksia on tehty jopa 100 kiinteistöön kahdellekymmenelle kansainväliselle asiakkaalle.

Monipuolisen osaamisemme ansiosta pystymme tarjoamaan ammattitaitoamme aina sisäilmaongelmien ratkaisemisesta rakenteiden kunnon tutkimiseen sekä tarvittaessa korjaus- ja uusisuunnitteluun, rakennuttamiseen ja valvontaan. Yrityksemme vajaan 200 henkilökunnan avulla venymme myös nopeisiin toimeksiantoihin.

 

Tutustu TDD- ja EDD-palveluihimme täällä.

 

Surveying the condition of a property portfolio requires years of experience and versatile competence

In connection with the sales and leasing of large properties and entities consisting of several properties, i.e. property portfolios, it is common for the buyer to wish to determine the technical value of the properties before the transaction to identify any current and future repair needs or the future maintenance backlog.

Determining the future repair liabilities is important for the parties of the transaction to assess relevance of the requested price. The survey can also include a study of any harmful substances, such as asbestos, in the buildings and in the soil, taking into account legislation.

The process is usually so complex, long and challenging that it requires versatile engineering experience and a team consisting of several people. The members of the team must be able to work in an international environment, because one or several of the parties of a transaction often come from outside Finland.

 

TDDs can be customised

Technical Due Diligence and Environmental Due Diligence (TDD and EDD) are well-known services that are used when surveying the technical and environmental risks of large properties. A TDD offers the buyer clear-cut information on the condition of the site, because it includes not only a report on the structures fo the property but also information on the property’s repair history, an assessment of the technical building services (the HVAC, electricity and automation systems) and a document review. Our service also includes a review of the local land use planning status and any limitations or opportunities connected to the use and development of the property. The survey scope is always separately agreed.

The parties are also often interested in statutory inspections, such as lift/fire safety inspections, fire compartmentalisation and the property’s safety in general.

The client will receive a report of the TDD survey that is based on the performed surveys and an inspection of the property. The report clearly indicates the property’s current status, the technical building, HVAC and electrical engineering systems, repair needs and related costs, and proposals on any additional surveys needed.

 

Years of experience is the key

When you are dealing with large amounts of money and a comprehensive property, the more experienced the experts are, the better. Raksystems has been performing condition surveys of large properties from the early 2000s and inspections of private properties for almost 30 years. We have assessed the condition of tens of thousands of large properties and performed a couple of thousand TDD surveys. In the past six months, we have performed TDD and EDD surveys for twenty international customers at up to 100 properties.

Due to our versatile competencies, we can offer our expertise to you in all kinds of issues ranging from indoor air problems to studying the condition of structures. If necessary, we can also handle repair planning or the planning of new properties, act as a developer and supervise construction projects. We can handle assignments quickly, as we have almost 200 employees.

 

Read more about our TDD and EDD -services.

Jaa