030 670 5500

Valtakunnallinen asiakaspalvelu*

Kodin kuntoturva -palvelu kertoo talon omistajalle rakennuksen kunnon

23.03.2012

Raksystems Anticimex Insinööritoimisto Oy on tuonut markkinoille Kodin kuntoturva -palvelun, jossa vakuutusyhtiö IF on näkyvästi mukana.

Palvelun avulla autetaan suojaamaan koteja monilta ongelmilta. Kodin kuntoturva -palvelun avulla omistaja saa tiedon rakennuksen kunnosta. Talossa tehdään viiden vuoden välein kuntokatsastus, jolla selvitetään

 • mahdolliset kosteus- ja vesivahingot
 • palo- ja murtoturvallisuus
 • radon- ja mikrobiriskit
 • tuhoeläinhavainnot

Katsastuksen suorittaja esittää raportissaan katsastuksessa havaitut oleelliset vauriot, riskit, puutteet ja korjaustarpeet sekä toimenpi­de-ehdotukset. Raportista ilmenee kuntoluokka (1-5) ja korjaus- tai toimenpidetarve.

Tilaaja voi tarvittaessa ottaa yhteyttä Raksystems Anticimexin asiantuntijaan kodin kuntoon, turvallisuu­teen, energiatehokkuuteen ja remontointiin liittyvissä kysymyksissä puhelimen, sähköpostin tai verkkopalve­lun välityksellä. Palvelussa talolle perustetaan huoltokirja.

Kodin kuntoturva tukee ennakoivaa talonpitoa, jolla voidaan estää tai vähentää talojen ennenaikaista rapistumista, käyttökulujen kasvua ja korjausvelan kasvua.

VTT:n laskelmien mukaan ylläpitokustannuksissa säästettäisiin jopa 30 % silloin, jos kiinteistönpitoa tehdään ennakoivasti ja suunnitellusti.

Kiinteistön riskit voi kartoittaa osoitteessa http://www.kodinkuntoturva.fi/.

Lehdistötilaisuus ja tuote-esittely

Raksystems Anticimex järjestää Kodin kuntoturva -palvelusta lehdistötilaisuuden perjantaina 30.3. klo 10.30 ja esittelee palveluaan OmaKoti12 -messujen ohjelmalavalla 30.3.- 1.4. seuraavasti

perjantai 30.3.2012 klo 12.00-12.30
lauantai 31.3.2012 klo 12.00-12.30
sunnuntai 1.4.2012 klo 12.00-12.30

Medialle lähetetään erillinen kutsu lehdistötilaisuuteen.

Saat lisätietoja Kodin kuntoturvasta ja riskikartoituksen voit tehdä osoitteessa www.kodinkuntoturva.fi.

Lisätietoja antaa:

Pekka Vaittinen, yksikön johtaja, Kuntotarkastus, puh. 0400-771 237, pekka.vaittinen@racx.fi

Terveellisen ja turvallisen elinympäristön asialla

Raksystems Anticimex on rakennus- ja kiinteistöalan sekä elintarvikehygienian palveluyritys. Olemme osa ruotsalaisen pörssiyhtiö Ratoksen omistamaa Anticimex-konsernia, joka on Pohjoismaiden suurin kuntotarkastusyhtiö. Suomessa olemme tehneet yli 50 000 kuntotarkastusta, tuhansia kuntoarvioita ja -tutkimuksia, hygieniatarkastuksia ja tuhoeläintorjuntasopimuksia.

Tarjoamme asiakkaillemme palvelukokonaisuuksia, joiden avulla varmistamme terveellisen ja laadukkaan elinympäristön. Toimimme aktiivisesti alan kehitystehtävissä kiinteistöjen ja kansallisomaisuutemme edunvalvojina.

Yritysfaktat

 • Anticimex Ab perustettiin Ruotsissa vuonna 1934.
 • Insinööritoimisto Raksystems Oy perustettiin vuonna 1989.
 • Toimintaa Ruotsissa, Suomessa, Norjassa, Tanskassa, Saksassa ja Hollannissa.
 • Anticimex Europen omistaja on ruotsalainen pörssiyhtiö Ratos Ab.
 • Anticimex-konsernin vuoden 2010 liikevaihto oli 195 miljoonaa euroa.
 • Konsernin 1900 työntekijää tekevät vuosittain noin miljoona asiakaskäyntiä.

www.raksystems-anticimex.fi

TAUSTATIETOA

Uskomuksia suomalaisesta talokannasta

Suomalaiseen omakotitalokantaan liittyy vahvasti uskomus, että rakennukset ovat hyvässä kunnossa ja niissä on vähän rakenteellisia ongelmia. Suomessa on noin 1,09 miljoonaa omakotitaloa, jotka ovat lähes kokonaan vailla ammattimaista kiinteistönpitoa.

Mikä on riskirakenne?

Eri ikäluokan taloissa on usein rakennusajankohdalle tyypillisiä rakenteellisia ominaisuuksia, joista käytetään nimitystä riskirakenne. Esimerkiksi vanhat lämpöjohdot, vesiputket ja viemärit, joiden käyttöikä on päättynyt tai päättymässä muodostavat vuotovahinko- ja tulipaloriskin.

Mikä on yhteistä lähes kaikille vaurioille?

 • niistä saattaa aiheutua kosteuden pääsyä sellaisiin paikkoihin, joihin se ei ole tarkoitettu
 • kostuvat rakenteet aiheuttavat homeen kasvua, joka puolestaan sisäilmaan päästessään kärjistää ongelman "hometaloksi"
 • pääosin ongelmat olisi voitu estää säännöllisin tarkastuksin

Raksystems Anticimex on tehnyt noin 50 000 kuntotarkastusta. Tämän perusteella voidaan todeta erilaisten vaurioiden esiintymisestä seuraavaa:

 • Rossipohjissa vaurioita/puutteita yli 70%:ssa
 • Valesokkelirakenteissa vaurioita 50%:ssa
 • Maanvastaisissa levyverhoilluissa seinissä vaurioita 50%:ssa
 • Salaojien huolto laiminlyöty 90%:ssa
 • Sadevesien ohjaus virheellinen 60%:ssa
 • Kalliolle perustetut talot - kosteusvaurioita yli 50%:ssa
 • Vesikatoissa läpivientien puutteellinen tiivistys 50%:ssa
 • Vesikaton suuntaisissa yläpohjissa tuuletuspuutteita 60%:ssa
 • Aluskatteen puutteita 90%:ssa
 • Kattoikkunoissa puutteita 50%:ssa
 • Tasakattotalojen tuuletus puutteellinen 90%:ssa
 • Käyttöturvallisuuspuutteita 50%:ssa
 • Märkätilojen vedeneristeissä puutteita 50%:ssa
 • Lattiakaivojen liitosten ja putkiläpivientien puutteita 70%:ssa

Jaa