030 670 5500

Valtakunnallinen asiakaspalvelu*

Kosteus- ja hometalkoot selvitti asuntokaupan pohjoismaisia käytäntöjä

16.02.2011

Vahvin asuntokaupan turva Tanskassa

Suomi lapsenkengissä piilovirhevakuutuksissa


Kosteus- ja hometalkoiden tilaamassa ja Raksystems Anticimex Insinööritoimisto Oy:n kokoamassa selvityksessä tarkasteltiin pohjoismaista asunto- ja asuinkiinteistökantaa sekä niihin liittyvää kaupantekoa. Myyjän ja ostajan velvollisuudet ovat pitkälti samankaltaisia eri maissa, mutta kaupan turvan työkaluissa, kuten kuntotarkastuksissa ja vakuutuksissa on selviä eroja. Selvityksen perusteella vahvin asuntokaupan turva löytyy Tanskasta.


Osana Kosteus- ja hometalkoot -ohjelmaa tehdyssä selvityksessä arvioitiin muun muassa asuntokaupan lainsäädäntöä, vastuukysymyksiä sekä kaupanteon yhteydessä tehtäviä kuntotarkastuksia ja osapuolille tarjottavia vakuutuksia Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa*.


"Pientalokaupoissa ostajien ja myyjien asemaa koskeva lainsäädäntö on pääpiirteissään samantyyppistä selvitykseen osallistuneissa maissa. Ostajille on asetettu niin Norjassa, Tanskassa, Ruotsissa kuin Suomessakin ennakkotarkastusvelvollisuus kaupan kohteen kunnosta ja myyjät voivat joutua vastuuseen myös sellaisista kaupan kohteen virheistä, joista he eivät ole olleet tietoisia. Sen sijaan asuntokaupan turvan käytännöissä on selviä eroja", selvityksestä vastannut toimitusjohtaja Marko Malmivaara Raksystems Anticimex Insinööritoimisto Oy:stä tiivistää.


"Kosteus- ja hometalkoot pyrkii lisäämään asuntokaupan turvaa Suomessa niin ostajan kuin myyjän näkökulmasta. Nyt valmistunut selvitys antaa meille hyvää vertailutietoa ja malleja siitä, millaisin keinoin muissa maissa asiaan on tartuttu. Vaikuttaakin siltä, että myös muualla rakennuksissa on piileviä virheitä ja asuntokauppaan liittyy niiden takia aivan samoja ongelmia kuin meillä", Kosteus- ja hometalkoiden ohjelmapäällikkö Juhani Pirinen kommentoi selvityksen tuloksia.


Kaupanteon turva vaihtelee


Kussakin selvitykseen osallistuneessa maassa on noin 1-1,5 miljoonaa erillistä pientaloa. Suomessa pientalokauppoja tehdään selvästi vähemmän kuin muissa vertailumaissa keskimäärin. Eniten pientaloja myytiin Ruotsissa, missä yli 57 000 asuinkiinteistöä vaihtoi omistajaa vuoden sisällä. Suomessa vastaavasti vain 15 000 asuinpientaloa vaihtoi omistajaa.


"Keskeiset tarjolla olevat asunto- ja kiinteistökaupan turvan työkalut ovat kohteen kuntotarkastus ja vakuutus piilovirheiden varalle. Käytännöt ja yleisyys näissä vaihtelevat eri maiden välillä. Ostajan ja myyjän turvan parantaminen koetaan kuitenkin tärkeäksi kaikissa maissa", Malmivaara kertoo.


Tanska osoittautui selvityksessä ainoaksi maaksi, jossa kiinteistökaupan yhteydessä suoritettavan kuntotarkastuksen sisältöä, kuntotarkastajien koulutusta ja valvontaa sekä kuntotarkastusraportin sisältöä säännellään asetuksella. Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa vastaavan tasoista sääntelyä ei ole. Asunto- ja kiinteistökaupan vakuutuksilla pyritään puolestaan turvaamaan ostajan tai myyjän asema, mikäli rakennuksessa ilmenee vaurioita, joista ei oltu tietoisia kaupantekohetkellä. Vakuutusten tarjonta, sisällöt ja hinnat poikkeavat toisistaan eri maissa.


"Tällä hetkellä ainoastaan Suomessa ei ole tarjolla niin sanottua piilovirhevakuutusta molemmille kaupan osapuolille, vaan sen voi ottaa ainoastaan myyjä. Tosin käytännössä Suomessakin vakuutuksen turva kohdistuu yhtä lailla ostajan turvaksi", Malmivaara kertoo.


Muissa selvitykseen osallistuneissa maissa asunto- tai kiinteistökaupan vakuutukset ovat jo arkipäivää. Ruotsissa vakuutuksia on kolmenlaisia, Norjassa myyjä voi ottaa kiinteistönsä myynnin yhteydessä 10- vuotisen omistajanvaihdosvakuutuksen ja toista osapuolta turvaa asunnonostajan vakuutus. Tanskassa myyjää ja ostajaa suojaa omistajanvaihdosvakuutus, joka kattaa asuntokaupan salatut viat ja puutteet ja joka myönnetään kuntotarkastusraportin perusteella. Vakuutus on määritelty säännöksissä siten, että se kannattaa ottaa kaikissa tilanteissa.


Vakuutuksien suosio vaihtelee maasta riippuen. "Selvästi eniten vakuutusta käytetään Tanskassa ja Norjassa. Tanskassa kuntotarkastus on pakollinen kiinteistökaupan yhteydessä - ja asetuksen mukaan myyjällä täytyy olla kaupantekotilanteessa tarjous piilovirhevakuutuksesta. Ruotsissa arviolta 35 prosentissa pientalokaupoista otetaan vakuutus, kun taas Suomessa vastaava prosentti on kaksi. Myös meillä vakuutuksen suosio on kuitenkin vahvasti kasvamaan päin", Marko Malmivaara kertoo.


Piilovirhevakuutusten yleisyys, %

Suomi 2%

Ruotsi 35%

Tanska 90%

Norja 70%Kuntotarkastusten yleisyys, %

Suomi 50-80%

Ruotsi 90%

Tanska 99%

Norja 40%Pientalojen lukumäärä vuonna 2009

Maa Pientalot (kpl) Maan pinta-ala (km2)
Suomi 1 092 363 338 424
Ruotsi 1 657 255 449 964
Norja 1 125 188 385 155
Tanska 1 088 812 43 094

 


Pientalo- ja lomakiinteistökaupat vuonna 2009

Maa Pientalot (kpl) Lomakiinteistöt (kpl)
Suomi 14 723 3 798
Ruotsi 57 360 12 096
Norja 22 248 8 772
Tanska 33 952 5 315

 


Selvitykseen voi tutustua Kosteus- ja hometalkoiden kotisivuilla www.hometalkoot.fi


*Kosteus- ja hometalkoiden teettämän selvityksen laati syksyllä 2009 Raksystems Anticimex Insinööritoimisto Oy:n työryhmä. Ruotsin osuuden kokosi Per Bergström Anticimex Ab, Norjan Roy Nilsen Anticimex A/S ja Tanskan SabroeMarketing.


Lisätietoja:
Marko Malmivaara, toimitusjohtaja
Raksystems Anticimex Insinööritoimisto Oy
Puh. 0400 464 934, marko.malmivaara@racx.fi


Kosteus- ja hometalkoot
Juhani Pirinen, ohjelmapäällikkö
Puh. 050 572 6351, juhani.pirinen@ymparisto.fi

Valtakunnalliset Kosteus- ja hometalkoot on vuonna 2009 valtioneuvoston päätöksellä käynnistetty viisivuotinen ohjelma.
Ympäristöministeriön vetämän laajan hankekokonaisuuden tavoitteena on kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamien
terveyshaittojen ja kansantaloudellisten menetysten systemaattinen vähentäminen. www.hometalkoot.fi

 

Jaa

Uutiset

Sisäilmalla on väliä

18.01.2018

Kenellä vastuu rakentamisen laadusta ja kuka sen haluaa?

15.01.2018

Katto joutuu koville talvella

12.01.2018

Kanta-Hämeessä vahvaa ja monipuolista osaamista

10.01.2018

Referenssi: Kiinteistö Oy Nikkarinkruunun hankkeen projektinjohto ja valvonta

09.01.2018

Ennaltaehkäise pientalon korjauskustannuksia!

05.01.2018

Kuntoarvioon sisältyy nykyään myös kevyt lämpökamerakuvaus!

03.01.2018

Raksystems kasvattaa suunnitteluosaamistaan ostamalla Insinööritoimisto R J Heiskanen Oy:n

18.12.2017

Miksi energiatodistus ei ole turha?

15.12.2017

Referenssi: As Oy Näsinlaineen hanke- ja korjaussuunnittelu sekä rakennuttaminen ja valvonta

12.12.2017

Suomalaiset talot tulevaisuudessa

05.12.2017

Osta työtä Suomeen -päivänä tuetaan kotimaisia tuotteita ja palveluita

01.12.2017

Referenssi: HEKA:lle puitesopimuksen kautta laaja-alaisia hankkeita

30.11.2017

Suomalaiset talot vuosina 1990-2017

28.11.2017

Hyvinvoivat työntekijät parhaan palvelun takana

27.11.2017

Referenssi: As Oy Laivastonkatu 8-10:n linjasaneerauksen suunnittelu

23.11.2017

Suomalaiset talot 1970-1980 -luvuilla

22.11.2017

Suunnittelua äidiltä pojalle

15.11.2017

Raksystems tekee Länsimetron sähköjärjestelmien lämpökuvaukset

13.11.2017

Paluumuuttajana Raksystemsillä

07.11.2017

Referenssi: Suomen Synsam-ketjun myymälöiden konseptiuudistuksen projektinjohto

01.11.2017

Pidämme huolta kansallisomaisuudestamme

31.10.2017

Suomalaiset talot 1940-1960 -luvuilla

30.10.2017

Suomalaiset talot 1917-1939 -luvuilla

26.10.2017

Home- ja energiatehokkuusriskit kuriin - globaalisti uraauurtava ratkaisu

25.10.2017

Referenssi: Lahden raviradan kuntoarvio

24.10.2017

Raksystems juhlistaa 100-vuotiasta Suomea jakamalla oman tarinansa

23.10.2017

Rakennusten kosteusvaurioriski on nyt suurimmillaan

12.10.2017

Raksystems kierrättää elektroniikkaa ja paperia!

12.10.2017

Työmatkapyöräilyllä on useita etuja

10.10.2017

Energiansäästöviikko

09.10.2017

Raksystems vahvistaa jalansijaansa Hämeenlinnassa

06.10.2017

Asiakastarina: onnistunut putkiremontti on kaikkien etu

04.10.2017

Referenssi: Viskitislaamon muutostöiden suunnittelu ja projektinjohto

03.10.2017

Kuntotarkastuksesta apua jo asumisen aikana

29.09.2017

Asiakastarina: Turvallista ja riskitöntä rakentamista ammattilaisen avulla

25.09.2017

Referenssi: Puijon tornin betonirakenteiden kuntotutkimus

22.09.2017

Raksystems mukana Edupolin Korjausrakentamisen projektihallinnan valmennuksessa

21.09.2017

Raksystemsin VTT:n ISO 9001 ja 14001 sertifikaatit

19.09.2017

Sisäilmaongelmissa aika ratkaisee

04.09.2017

Älä myöhästy rakentajan reklamoimisesta

27.08.2017

Tervetuloa taloyhtiöiltaan!

23.08.2017

Sähköalan asiantuntijuutta Raksystemsillä

17.07.2017

Energiatodistus tulee nykyään laatia kaikille rakennuksille

12.07.2017

Sisäilmaongelmiin kokonaisvaltaista selvitystä

20.06.2017

Oletko valmistautunut uuden taloyhtiön ja asunnon vuositarkastukseen?

08.06.2017

Toimitusjohtajamme pitää lupauksensa työllistämisestä ja nostaa panoksia

30.05.2017

Raksystemsillä kolme VTT:n henkilösertifioimaa sisäilma-asiantuntijaa (SISA)

22.05.2017

Salaojat tarvitsevat säännöllistä tarkastusta ja huoltoa

09.05.2017

Omakotitalon omistajista 92 % ei käytä huoltokirjaa

18.04.2017

Raksystems julkaisee älykkään mobiilisovelluksen talonpitoon

10.04.2017

Mikä tahansa asuinrakennus voi vaurioitua, mikäli sen hoitoa ja kunnossapitoa laiminlyödään

28.03.2017

Raksystems mukana Yksi elämä - terveystalkoissa

21.03.2017

Miten varautua yhtiökokoukseen?

07.03.2017

Raksystems kouluttaa taloyhtiön hallitusjäseniä

06.02.2017

Homevauriot pelottavat ja syystä

03.02.2017

Raksystems AEC Projektinjohto Oy:n toimintaa jo vuosi takana

27.01.2017

Raksystems finalistien joukossa vuoden 2016 putkiremonttikilpailussa!

26.01.2017

Nyt on hyvä aika selvittää lämpövuodot ja estää mahdolliset homevauriot

16.12.2016

Raksystems mukana luomassa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuotta

15.12.2016

Suunnitelmallisuudella voidaan säilyttää omakotitalon arvo

15.11.2016

Piilovirhevakuutus turvaa asuntokaupan

14.11.2016

Nyt voit varata kuntotarkastuksen kotisivuiltamme

28.10.2016

Energiansäästöviikko - Miten säästää energiassa myös pakkasilla?

13.10.2016

Energiansäästöviikko - Sauno säästäen!

13.10.2016

Energiansäästöviikko - Millainen on energiatehokas asunto?

12.10.2016

Raksystems mukana energiansäästöviikoilla 10.–16.10.2016!

10.10.2016

Raksystemsin toimintaa ohjaa VTT:n myöntämät laatusertifikaatit

06.10.2016

Kuntotarkastus on ensimmäinen askel onnistuneeseen asuntokauppaan

30.09.2016

Hyvän kuntotarkastuksen resepti

07.09.2016

Raksystemsin uusi Ostajan Kauppaturvavakuutus tuo ostajalle taloudellista turvaa piilevien virheiden varalta

18.08.2016

Energiatodistuksia koskeva sääntely muuttuu

10.08.2016

Milloin mökin patterit tulee uusia ja mitä siinä tulee huomioida?

30.06.2016

Suomalaisten kansallisomaisuus homehtuu

13.06.2016

Miksi hyvä ja laadukas rakentaminen ei ole itsestäänselvyys?

06.06.2016

Miten varautua putkiremonttiin?

01.06.2016

Raksystems vahvasti mukana erilaisissa projektinjohto- ja valvontatehtävissä

09.05.2016

Rakennusmääräykset, rakentajan riesa vai laadun tae?

06.05.2016

Raksystemsille on myönnetty Avainlippu merkkinä suomalaisesta työstä

22.04.2016

Energiatehokkuuslaki velvoittaa suuria yrityksiä toimenpiteisiin

14.04.2016

Kylpyhuoneen kunnostus vaatii osaamista

04.04.2016

Suomalaisten kodeissa piilee virheellisiä sähköasennuksia

22.03.2016

Säästä energiaa ja rahaa vaihtamalla kotisi lämmitystapa

23.02.2016

Raksystems siirtyi Esa Saarisen johdolla hellän dynaamiseen aikakauteen!

11.02.2016

Raksystems vahvistaa liiketoimintaansa ostamalla AEC Rakennus Oy Projektinjohdon

01.02.2016

Lumenpudottajan vinkit

25.01.2016

Tehokkaat ja helpot keinot talosi ylläpitoon kylmällä ilmalla

09.01.2016

Asbestilainsäädäntö muuttui

09.01.2016

Hyvä Suomi!

24.11.2015

Raksystems vahvassa vedossa

22.11.2015

Suomi on kuntotarkastusten Villi Itä

19.11.2015

Asuntoradio - Pientalon katon huoltotoimet

13.11.2015

Huono sisäilman laatu sairastuttaa

09.11.2015

Pakkasilmalla selviää rakennuksen lämpövuodot

08.10.2015

Energiansäästöviikko - Järkevästi liikenteessä

08.10.2015

Energiansäästöviikko - Rakentaja, ota energia-asiat jo suunnitteluvaiheessa huomioon

02.10.2015

Energiansäästöviikko - Oikeilla kulutustottumuksilla isoja säästöjä

02.10.2015

Energiansäästöviikko - Mieti miten kulutat!

29.09.2015

Energiansäästöviikko - Tietokoneet kiinni yöksi!

29.09.2015

Energiansäästöviikko - Vinkkejä toimistoon

29.09.2015

Raksystems mukana Energiansäästöviikoilla

22.09.2015

Hyvä kuntotarkastaja tarvitsee asiantuntevuuden lisäksi ammattietiikan

22.09.2015

Tarkastettu ja vakuutettu

17.09.2015

Turvallisen asumisen muistilista

15.09.2015

Myös talon rakenteilla on parasta ennen -päiväys

28.08.2015

Kuinka tuoda insinööri lähelle ihmistä?

12.08.2015

Suomessa asuntokaupassa luotetaan hyvään onneen, muissa Pohjoismaissa suojaudutaan vakuutuksella

12.07.2015

Virtaset - Lapsiperheen matka talohelvetistä terveelliseen kotiin 3/3

30.06.2015

Virtaset - Lapsiperheen matka talohelvetistä terveelliseen kotiin 2/3

26.06.2015

Virtaset - Lapsiperheen matka talohelvetistä terveelliseen kotiin 1/3

24.06.2015

Kuntoarvio tulisi päivittää viiden vuoden välein

23.06.2015

Terveystarkastajien käyttämien asiantuntijoiden pätevyysvaatimukset ovat tiukentuneet

23.06.2015

Uusi suuryritysten energiatehokkuuslaki astui voimaan 1.1.2015

29.05.2015

Raksystems tuo markkinoille uuden asuntokaupan piilovirhevakuutuksen

20.05.2015

Raksystems mullistaa vakuutusmarkkinat!

13.05.2015

Joka toisen omakotitalon sadevedet on ohjattu väärin – suoraan talon perustuksiin

04.05.2015

Kuuntele Iskelmää ja bongaa Raksystemsin mainos!

28.04.2015

Vapun aukioloajat

27.04.2015

Salaojien säännöllinen tarkastus ja huolto varmistaa järjestelmän toiminnan

27.04.2015

Onnistuneen putkiremontin varmistaa tarkka valvontatyö

13.04.2015

Mitä ovat Motivan mukaiset energiapalvelut?

27.03.2015

Huonokuntoinen katto tuhoaa talon

19.03.2015

Keitä me olemme?

19.03.2015

Asunnon ostajan epätietoisuus on yleistä

17.02.2015

Uutiskirje 6/2015

15.02.2015

Uutiskirje 4/2015

19.01.2015

Raksystems julkistaa uuden logonsa - Uutiskirje

07.01.2015

Marko Malmivaara osti Raksystemsin osakekannan

28.11.2014

Talvi on lämpökamerakuvausten aikaa!

20.11.2014

Omakotitalokauppaa tehdään Suomessa tuurilla

09.04.2014

Uusi Kunnon Asialla -asiakaslehtemme juhlistaa Raksystems Anticimexin 25. juhlavuotta!

06.03.2014

Uusi Kunnon Asialla -asiakaslehtemme on julkaistu.

16.12.2013

Turvallisia vinkkejä – huolehdi talostasi talven kynnyksellä

27.11.2013

Asiakaslehtemme on julkaistu elokuulle

21.08.2013

”Asuntokaupalle suuri haaste – noin 3500 myynnissä olevaan taloon tarvitaan energiatodistus toukokuussa”

07.05.2013

Asiakaslehtemme on julkaistu huhtikuulle

19.04.2013

Uusin asiakaslehtemme on julkaistu maaliskuulle

19.03.2013

Uusi asiakaslehtemme on julkaistu helmikuulle

15.02.2013

Uusi uutiskirjeemme Kunnon Asialla on julkaistu lokakuulle

19.10.2012

Kuntotarkastustoiminta vaatii sertifioidun laadun

17.10.2012

Kodin kuntoturva -palvelu kertoo talon omistajalle rakennuksen kunnon

23.03.2012

Uusi asunto-osakeyhtiölaki - mikä muuttui?

02.09.2011

Omakotitaloille oma kuntoarviointikäytäntö?

28.07.2011

Kosteus- ja hometalkoot selvitti asuntokaupan pohjoismaisia käytäntöjä

16.02.2011

Suomalaisissa omakotitaloissa luultua enemmän vaurioita

22.01.2010

Ei vara venettä kaada - saati taloa

04.05.2009