030 670 5500

Valtakunnallinen asiakaspalvelu*

Kuntoarvio tulisi päivittää viiden vuoden välein

23.06.2015

Kesällä 2010 voimaan astuneessa Asunto-osakeyhtiölaissa määrättiin asunto-osakeyhtiöiden hallitukset selvittämään yhtiön rakennusten ja kiinteistöjen kunnossapitotarpeet. Hallituksen tehtävänä on lain mukaan esitellä selvitys seuraavan viiden vuoden kunnossapitotarpeesta vuosittain yhtiökokoukselle. Kuntoarvio palvelee asunto-osakeyhtiötä ja sen hallitusta erinomaisesti kunnossapitotarpeen selvittämisessä, ja kunnossapitotoimenpiteiden oikeassa ajoittamisessa.

Juuri laaditun kuntoarvion ennuste ulottuu noin kymmenen vuoden päähän. Lähimpien vuosien osalta arviot ja korjausehdotukset ovat tarkempia kuin kymmenvuotiskauden loppupäässä. Kiinteistön kuntoarvio tulisi päivittää noin viiden vuoden välein, jotta tieto kiinteistön kunnosta ja tarvittavista korjaustoimenpiteistä olisi mahdollisimman hyvin tiedossa. Samalla on hyvä hetki tarkastaa tehtyjen ja tekemättömien kunnossapitotoimenpiteiden tilanne.


Kuntoarvio ja PTS 

Asuinkiinteistön korjaustarpeiden hyvä ennakointi ja ajan tasalla olevat tiedot kiinteistön kunnosta auttavat taloudellisessa ja suunnitelmallisessa kiinteistönpidossa. Yksittäisillä nopeilla ja pintapuolisilla ratkaisuilla päästään helposti hetkeksi eteenpäin, mutta todellisuudessa kulman takana saattaa odottaa jo isompi ongelma ja suuret kustannukset. On syytä hyväksyä tosiasia, että korjaushankkeet ovat osa kiinteistönhallinnan arkipäivää, sillä niiden vaikutus taloyhtiön talouteen on suuri.

Kuntoarvion avulla selvitetään kiinteistön rakenteiden ja järjestelmien kunto tulevien korjaustarpeiden määrittämiseksi. Kuntoarvioon sisältyvä 10 vuoden Pitkän Tähtäimen Suunnitelma (PTS) kertoo korjausten ajoittumisesta, kiireellisyydestä sekä kustannustasosta.
 

Kuntoarvion tarkoitus

Kuntoarvion tarkoitus on selvittää taloyhtiön raken­teiden ja järjestelmien kunto tulevien korjaustarpeiden määrittämiseksi rakenne-, lvi- ja sähkötekniikan osalta. Kiinteistöjen kuntoarviot suoritetaan laatujärjestelmämme sekä liike- ja palvelurakennusten KH 90-00500 ja KH 90-00501 sekä asuinrakennusten KH 90-00534 ja KH 90-00535 kuntoarviointiohjeiden mukaisesti kolmihenkisen asiantuntijaryhmän voimin. 

Varsinaista tarkastusta edeltävät käyttäjäkysely sekä rakennuksen historiaa tuntevien henkilöiden haastattelu ja piirustuksiin tutustuminen.

Jaa