030 670 5500

Valtakunnallinen asiakaspalvelu*

Kymmenvuotias kiinteistö on tärkeässä kohtaa elinkaartaan

07.09.2018

Kun rakennus lähenee kymmenen vuoden ikää, päättyy perustajaurakoitsijan eli myyjän vastuuaika, joten ennen sitä on viimeistään suositeltavaa tehdä kiinteistön 10-vuotistarkastus ulkopuolisen ammattilaisen toimesta. Myös rakennuksen energiatodistus kaipaa uusimista, varsinkin jos osakkailla on asunnon myynti tai vuokraaminen mielessä.

 

Reklamaatioaika

Mikäli rakennuksen valmistumisen ja suoritetun vuositarkastuksen jälkeen ilmenee puutteita, joita ostajan ei voida edellyttää havainneen vuositarkastuksessa tai sitä ennen, on myyjä vastuussa näistä niin sanotuista piilevistä virheistä kymmenen vuoden ajan siitä, kun asunto-osakeyhtiö on luovutettu osakkaiden hallintaan.

Virheistä täytyy ilmoittaa myyjälle asuntokauppalain mukaan kohtuullisessa ajassa siitä, kun ne havaitaan tai ne olisi pitänyt havaita. Pikainen ilmoittaminen on tärkeää myös, jotta virheet saadaan korjattua, ennen kuin suurempia vaurioita pääsee syntymään. Jopa neljän tai viiden kuukauden viivyttely voidaan mahdollisesti katsoa liian pitkäksi viivästykseksi, jolloin asunto-osakeyhtiö ja ostajat voivat joutua puutteen korjauksessa maksajiksi”, kertoo Raksystemsin päälakimies ja hallintojohtaja Jarno Jaakkola.

 

 

Kiinteistön 10-vuotistarkastus

Kun rakennus on tulossa kymmenen vuoden ikään, sille on ennakoivan kiinteistönpidon mukaisesti hyvä tehdä Kiinteistön 10-vuotistarkastus. Tässä tarkastuksessa asiantuntija etsii kiinteistössä mahdollisesti olevia virheitä ja puutteita, joita ei sen ikäisessä rakennuksessa pitäisi vielä olla ja joista myyjä on vastuussa asuntokauppalain mukaisesti.

Kiinteistön 10-vuotistarkastuksen tarkoituksena on havaita myyjän vastuulle kuuluvat virheet, ennen kuin hän vapautuu asuntokauppalain mukaisesta myyjän vastuustaan”, perustelee kuntotutkimusosaston osastonjohtaja Jari Marttinen.

 

Kiinteistön 10-vuotistarkastus tehdään kolmihenkisen asiantuntijatyöryhmän voimin. Työryhmään kuuluvat rakenne-, LVI- ja sähkötekniikan asiantuntijat, jonka vuoksi usein sen yhteyteen suositellaan tehtävän taloyhtiön ensimmäinen Kuntoarvio sekä PTS (Pitkän Tähtäimen Suunnitelma).

 

Energiatodistus

Kiinteistölle laaditaan sen valmistuessa energiatodistus. Energiatodistus on tänä päivänä pakollinen kiinteistöä tai siinä sijaitsevia asuntoja myydessä tai vuokratessa. Energiatodistus on voimassa kymmenen vuotta, jolloin kymmenen vuoden ikäiseen kiinteistöön täytyy tehdä uusi energiatodistus.

Kiinteistölle tehdään kokonaisvaltainen energialaskenta, jonka pohjalta asiantuntija laatii energiatodistuksen. Energialaskennassa selvitetään, kuinka energiataloudellisia kiinteistön rakenteet sekä järjestelmien tekniset ominaisuudet ovat. Laskennan tarkoituksena on saada rakennusten energiataloudellisuus paremmin keskenään vertailtaviksi. Kymmenen vuotta vanhaan rakennukseen löytyy usein kannattavia toimenpidesuosituksia, sillä järjestelmät kehittyvät nykypäivänä merkittävästi esimerkiksi lämpöpumppujen, aurinkojärjestelmien ja automaation osalta”, kertoo johtava energia-asiantuntija Antti Hatsala­­­.

 

 

 

#otakiinteistöhaltuun

Säännöllisellä ja ennakoivalla kiinteistönpidolla ylläpidetään kiinteistön kuntoa sekä parannetaan asumisen viihtyvyyttä, turvallisuutta ja terveellisyyttä. Tämän päivän kiinteistönhoitoon kuuluu myös kiinteistön käytön ja asumisen ympäristövaikutusten huomioiminen. Vanhemmissa kiinteistöissä tämä tarkoittaa taloteknisten järjestelmien päivittämistä energiatehokkaiksi ja nykymääräysten mukaisiksi pitkäjänteisesti. Uusissa kiinteistöissä suunnitelmallisuus ja huolenpito tulee aloittaa jo alkumetreiltä lähtien.

Raksystems julkaisee syksyllä 2018 sarjan asiantuntijakirjoituksia ennakoivasta kiinteistön kunnossapidosta.

Lue juttusarjan edellinen teksti Kuntoarviosta ja Pitkän Tähtäimen Suunnitelmasta täältä!

Juttusarjan seuraava teksti märkätilojen kosteuskartoituksesta löytyy täältä.

Jaa