030 670 5500

Valtakunnallinen asiakaspalvelu*

Märkätilojen kosteuskartoitus ajoittaa kylpyhuoneremontin oikein

28.12.2018

Kun kiinteistön valmistumisesta alkaa olla kaksikymmentä vuotta, on sen märkätiloille hyvä tehdä kosteuskartoitus. Märkätilojen suurin kosteusvaurioriski piilee lattiakaivossa. Tämän vuoksi märkätilojen kosteuskartoitus tehdään taloyhtiön jokaiseen kylpyhuoneeseen.

Jo ennen märkätilojen teknisen käyttöiän päättymistä, kiinteistöihin tehdään satunnaisesti kosteuskartoituksia. Kerrostaloissa tehdään kosteuskartoituksia yksittäisiin asuntoihin varsinkin asuntokaupan yhteydessä, jotta uusi omistaja välttyisi ikäviltä yllätyksiltä. Myös jos asunnossa on ollut vesivahinko, asuntoon tehdään kosteuskartoitus, jotta vesivahingon laajuus saadaan selvitettyä.

Märkätilojen kosteuskartoituksessa tarkastetaan etenkin märkätilojen vesivahinkoalttiit paikat, kuten lattiakaivo sekä suihkunurkkaus. Kosteusmittarilla varmistetaan, ettei märkätiloista löydy kosteutta. Asiantuntija tarkastaa myös tilojen yleisilmeen. Märkätilojen kosteuskartoituksesta saadut tiedot kirjoitetaan koontiraportille, joka luovutetaan isännöitsijälle tai taloyhtiön hallitukselle. Koontiraportti pitää sisällään kuvia kartoituksesta sekä kootut tutkimustulokset”, Raksystemsin kuntotutkimusten osastonjohtaja Jari Marttinen selittää kartoitusta.

 

 

Märkätilojen kosteuskartoitus tehdään yleensä pintoja rikkomatta

Märkätilojen kosteuskartoituksessa selvitetään, löytyykö tiloista kosteutta. Vain normaalissa käytössä kosteudelle alttiina olevat kohdat havainnoidaan kosteustunnistimella. Kosteusmittarilla otetaan tiheällä otannalla kosteus seinistä ja lattiasta. Mikäli näiltä pinnoilta ei kosteutta löydy, suoritetaan muille pinnoille vain silmämääräinen katselmus. Kosteuden lisäksi tarkastetaan, jos märkätiloista löytyy kopolaattoja eli heikosti kiinni olevia laattoja. Myös kopolaatat saattavat päästää rakenteisiin kosteutta, mikäli niitä ei korjata heti.

Kosteuskartoitus tehdään yleensä pintoja rikkomatta, paitsi jos on syytä epäillä kosteusvauriota. Pinnan rikkomista vältetään, jos mahdollista ja pienimmillään rakenteen sisäinen tutkimus voikin olla poranreiästä tehtävä kosteudenmittaus. Rakenteen sisäiset tutkimukset tehdään kuitenkin aina kiinteistön omistajan luvalla. Pelkän pintakosteuskartoituksen avulla ei voida kuitenkaan tehdä tulkintoja rakenteen korjaustarpeesta, vaan siihen tarvitaan aina pinnan avaaminen”, muistuttaa Marttinen."

 

Kosteuskartoitus kertoo, ettei kylpyhuoneremonttia tehdä liian aikaisin tai myöhään

Kosteuskartoituksia tehdään usein esimerkiksi kartoittamaan, missä järjestyksessä taloyhtiön huoneistojen kylpyhuoneita on ryhdyttävä uusimaan.

Kun asiantuntija tekee kosteuskartoituksen taloyhtiöön, hän tekee sen perusteella listan kiireellisimmin huomiota vaativista kylpyhuoneista. Tätä listaa on tärkeä seurata, ettei kosteusvaurio pääse yllättämään, mutta ettei kylpyhuoneremonttia myöskään tehdä turhan aikaisin”, painottaa Jari Marttinen.

 

 

Lue lisää märkätilojen kosteuskartoituksesta täältä tai pyydä tarjous!

Jaa