030 670 5500

Valtakunnallinen asiakaspalvelu*

Oletko valmistautunut uuden taloyhtiön ja asunnon vuositarkastukseen?

08.06.2017

Asuntokauppalain mukaan uuden asunnon myyjän tulee järjestää vuositarkastus 12-15 kk sen jälkeen, kun rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt rakennuksen tai lisää rakennetut asunnot käyttöön otettaviksi. Vuositarkastuksen tarkoituksena on todeta asunnoissa ja kiinteistön muissa osissa ilmenneet virheet.

Tiesitkö, että taloyhtiön ja asunnon ostajien kannattaa valmistautua vuositarkastukseen hyvissä ajoin etukäteen, sillä kyse on yhdestä tärkeimmistä tarkastuksista uuden asunnon kauppaan liittyen?

Vuositarkastus on hyvin tärkeä tapahtuma uuden asunnon ostajille ja taloyhtiölle, sillä asuntokauppalain mukaan ellei ostaja ole vuositarkastuksen yhteydessä ilmoittanut virheestä, vaikka hänen olisi pitänyt havaita se viimeistään vuositarkastuksessa, hän pääsääntöisesti menettää oikeutensa vedota virheeseen. Sen vuoksi on tärkeää havainnoida ja dokumentoida kiinteistössä olevat rakennusvirheet, puutteet ja vauriot riittävän ajoissa ennen vuositarkastusta, jotta ne voidaan sitten esittää kattavasti myyjälle varsinaisessa vuositarkastuksessa.

Vuositarkastus on tärkeä yksittäisen asunnon ostajan lisäksi myös taloyhtiön kannalta, sillä asuntokauppalain mukaan jos virhe ilmenee taloyhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvassa kiinteistön osassa, taloyhtiöllä on ostajan sijasta oikeus vedota virheeseen.

 

Mitkä asiat kuuluvat taloyhtiön vastuulle?

 

Asunto-osakeyhtiölain mukaan taloyhtiö vastaa rakennuksen valmistumisesta alkaen rakenteiden, eristeiden ja perusjärjestelmien, kuten putkistojen ja sähköjärjestelmien kunnossapidosta. Taloyhtiön tulisikin käydä huolellisesti läpi kunnossapitovastuulleen kuuluvat rakenteet ja järjestelmät riittävän ajoissa ja esittää vuositarkastuksessa luettelo näitä koskevista, kuten yleisissä tiloissa, piha-alueella, rakenteissa sekä LVI- ja sähköjärjestelmissä, olevista mahdollisista virheistä ja puutteista uhalla, että taloyhtiö menettää oikeutensa vedota näihin virheisiin ja puutteisiin.

Taloyhtiön vastuu on siis laaja ja ulottuu LVI- ja sähköjärjestelmien sekä tiettyjen rakenteiden osalta kaikkiin asuntoihinkin. On myös hyvä huomata, että taloyhtiöllä on asuntokauppalain mukaan oikeus vaatia ostajan lukuun myös sellaisen virheen oikaisemista, joka ilmenee ostajan kunnossapitovastuulle kuuluvassa kiinteistön osassa, jos virheen oikaiseminen on välttämätöntä.

Vuositarkastuksen merkitys on taloyhtiölle siten suuri, koska myyjä ei ole vastuussa virheistä tai puutteista, joista taloyhtiö reklamoi vuositarkastuksen jälkeen paitsi, jos virhe/puute kuuluu myyjän niin sanotun 10 vuoden vastuun piiriin. On hyvä tietää, että myyjän 10 vuoden vastuu ei ole takuu ja tämä 10 vuoden vastuu ei luo taloyhtiölle tai asunnon ostajalle välttämättä todellista turvaa tulevaisuudessa paljastuvien virheiden varalta. Tämä johtuu siitä, että asuntokauppalain mukaan jos asunnossa ilmenee virhe, jota ostajan ei voida edellyttää havainneen vuositarkastuksessa tai sitä ennen, hän menettää oikeutensa vedota virheeseen, jollei hän ilmoita virheestä ja siihen perustuvista vaatimuksistaan kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän on havainnut virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. 

Myyjä voi siten vapautua vastuusta esim. sillä perusteella, että reklamoitu virhe/puute olisi pitänyt havaita ja reklamoida viimeistään vuositarkastuksessa tai vaihtoehtoisesti sen jälkeen, mutta huomattavasti ennen 10 vuoden ajanjakson päättymistä (myöhäinen reklamaatio) tai sillä perusteella, että taloyhtiö tai osakas ei ole todistettavasti tehnyt kaikkia huoltokirjan mukaisia tarkastuksia tai huoltotöitä ja vaurion voidaan katsoa johtuvan tästä (virhe voidaan katsoa taloyhtiön tuottamaksi). 

 

Miten saat selville rakennuksessa olevat viat ja puutteet?

 

Taloyhtiön edustajat eli hallitus ja isännöitsijä sekä osakkaat voivat toki tarkastaa rakennuksen ja asunnot itse, mutta kannattaa harkita huolellisesti riittääkö oma asiantuntemus näin merkittävän tarkastuksen suorittamiseen ilman asiantuntija-apua eli uskotteko löytävänne kaikki merkittävät virheet ja puutteet itse?

Taloyhtiön isännöitsijä ja hallitus ovat tässäkin asiassa ratkaisevassa roolissa. Heidän tulee selvittää tai tarvittaessa selvityttää ulkopuolista asiantutijaa apuna käyttäen, mitä virheitä ja puutteita kiinteistössä on, jotta nämä puutteet voidaan koordinoidusti ilmoittaa myyjälle ja taloyhtiöllä on tieto kaikista rakennuksen virheistä ja puutteista.

Tehtävä on tavallisesti isännöitsijälle ja hallitukselle haastava, koska tyypillisimpiä virheitä ja rakentamista koskevia määräyksiä ei yleensä tunneta kovin hyvin. Onneksi apua on helposti saatavana.

Raksystems on kehittänyt vuonna 2009 taloyhtiöiden tarpeisiin Vuositarkastuksen ennakkotarkastus -palvelun, jota käyttämällä hallitus saa omien havaintojensa lisäksi kolmen asiantuntijan tarkastuksen perusteella laadittavan virhe- ja puuteluettelon. Raksystems on tehnyt pääkaupunkiseudulla yli 180 vuositarkastuksen ennakkotarkastusta ja asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä.

Asiantuntijoita käyttämällä hallitus toimii huolellisesti ja vähentää riskiä siitä, että rakennuksen mahdollisesti merkittäviäkin puutteita jäisi huomaamatta, jolloin näistä korjauksista mahdollisesti aiheutuvat kustannukset jäisivät taloyhtiön itsenä maksettavaksi, kun myyjä on voinut vapautua vastuustaan esimerkiksi reklamaation myöhästymisen vuoksi. Tämän uskomme lisäävän myös tyytyväisyyttä isännöitsijän ja hallituksen toimintaan, kun osakkaat näkevät, että rakennuksesta ja osakkaiden edusta huolehditaan hyvin. Myös hallituksen omaa riski joutua syytösten kohteeksi pienenee, kun talo on tarkastettu asiantuntijoiden toimesta.

Vuositarkastuksen ennakkotarkastuksella turvaat uuden taloyhtiön alkutaipaleen, mikä monessa taloyhtiössä johtaa pienempiin korjauskustannuksiin myös tulevaisuudessa. Näin tärkeässä asiassa ei kannata ottaa turhia riskejä ja uskomme siihen, että tarkastukseen käytetyt rahat saadaan lopputuloksen kautta niin sanotusti korkoineen takaisin, kun virheet ja puutteet saadaan ilmoitettua ajoissa myyjälle.

Jotta hallitus voisi päättää, tekeekö se kiinteistön tarkastuksen itse vai käyttääkö ulkopuolista asiantuntijaa, Vuositarkastuksen ennakkotarkastuksesta kannattaa pyytää tarjous 2-4 kk ennen kuin taloyhtiö tulee vuoden ikäiseksi. Tarjouksen pyytämiseen riittää kopio isännöitsijäntodistuksesta tai vastaavat kiinteistön perustiedot. 

 

Jaa

Uutiset

Referenssi: As Oy Näsinlaineen hanke- ja korjaussuunnittelu sekä rakennuttaminen ja valvonta

12.12.2017

Suomalaiset talot tulevaisuudessa

05.12.2017

Osta työtä Suomeen -päivänä tuetaan kotimaisia tuotteita ja palveluita

01.12.2017

Referenssi: HEKA:lle puitesopimuksen kautta laaja-alaisia hankkeita

30.11.2017

Suomalaiset talot vuosina 1990-2017

28.11.2017

Hyvinvoivat työntekijät parhaan palvelun takana

27.11.2017

Referenssi: As Oy Laivastonkatu 8-10:n linjasaneerauksen suunnittelu

23.11.2017

Suomalaiset talot 1970-1980 -luvuilla

22.11.2017

Suunnittelua äidiltä pojalle

15.11.2017

Raksystems tekee Länsimetron sähköjärjestelmien lämpökuvaukset

13.11.2017

Paluumuuttajana Raksystemsillä

07.11.2017

Referenssi: Suomen Synsam-ketjun myymälöiden konseptiuudistuksen projektinjohto

01.11.2017

Pidämme huolta kansallisomaisuudestamme

31.10.2017

Suomalaiset talot 1940-1960 -luvuilla

30.10.2017

Suomalaiset talot 1917-1939 -luvuilla

26.10.2017

Home- ja energiatehokkuusriskit kuriin - globaalisti uraauurtava ratkaisu

25.10.2017

Referenssi: Lahden raviradan kuntoarvio

24.10.2017

Raksystems juhlistaa 100-vuotiasta Suomea jakamalla oman tarinansa

23.10.2017

Rakennusten kosteusvaurioriski on nyt suurimmillaan

12.10.2017

Raksystems kierrättää elektroniikkaa ja paperia!

12.10.2017

Työmatkapyöräilyllä on useita etuja

10.10.2017

Energiansäästöviikko

09.10.2017

Raksystems vahvistaa jalansijaansa Hämeenlinnassa

06.10.2017

Asiakastarina: onnistunut putkiremontti on kaikkien etu

04.10.2017

Referenssi: Viskitislaamon muutostöiden suunnittelu ja projektinjohto

03.10.2017

Kuntotarkastuksesta apua jo asumisen aikana

29.09.2017

Asiakastarina: Turvallista ja riskitöntä rakentamista ammattilaisen avulla

25.09.2017

Referenssi: Puijon tornin betonirakenteiden kuntotutkimus

22.09.2017

Raksystems mukana Edupolin Korjausrakentamisen projektihallinnan valmennuksessa

21.09.2017

Raksystemsin VTT:n ISO 9001 ja 14001 sertifikaatit

19.09.2017

Sisäilmaongelmissa aika ratkaisee

04.09.2017

Älä myöhästy rakentajan reklamoimisesta

27.08.2017

Tervetuloa taloyhtiöiltaan!

23.08.2017

Sähköalan asiantuntijuutta Raksystemsillä

17.07.2017

Energiatodistus tulee nykyään laatia kaikille rakennuksille

12.07.2017

Sisäilmaongelmiin kokonaisvaltaista selvitystä

20.06.2017

Oletko valmistautunut uuden taloyhtiön ja asunnon vuositarkastukseen?

08.06.2017

Toimitusjohtajamme pitää lupauksensa työllistämisestä ja nostaa panoksia

30.05.2017

Raksystemsillä kolme VTT:n henkilösertifioimaa sisäilma-asiantuntijaa (SISA)

22.05.2017

Salaojat tarvitsevat säännöllistä tarkastusta ja huoltoa

09.05.2017

Omakotitalon omistajista 92 % ei käytä huoltokirjaa

18.04.2017

Raksystems julkaisee älykkään mobiilisovelluksen talonpitoon

10.04.2017

Mikä tahansa asuinrakennus voi vaurioitua, mikäli sen hoitoa ja kunnossapitoa laiminlyödään

28.03.2017

Raksystems mukana Yksi elämä - terveystalkoissa

21.03.2017

Miten varautua yhtiökokoukseen?

07.03.2017

Raksystems kouluttaa taloyhtiön hallitusjäseniä

06.02.2017

Homevauriot pelottavat ja syystä

03.02.2017

Raksystems AEC Projektinjohto Oy:n toimintaa jo vuosi takana

27.01.2017

Raksystems finalistien joukossa vuoden 2016 putkiremonttikilpailussa!

26.01.2017

Nyt on hyvä aika selvittää lämpövuodot ja estää mahdolliset homevauriot

16.12.2016

Raksystems mukana luomassa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuotta

15.12.2016

Suunnitelmallisuudella voidaan säilyttää omakotitalon arvo

15.11.2016

Piilovirhevakuutus turvaa asuntokaupan

14.11.2016

Nyt voit varata kuntotarkastuksen kotisivuiltamme

28.10.2016

Energiansäästöviikko - Miten säästää energiassa myös pakkasilla?

13.10.2016

Energiansäästöviikko - Sauno säästäen!

13.10.2016

Energiansäästöviikko - Millainen on energiatehokas asunto?

12.10.2016

Raksystems mukana energiansäästöviikoilla 10.–16.10.2016!

10.10.2016

Raksystemsin toimintaa ohjaa VTT:n myöntämät laatusertifikaatit

06.10.2016

Kuntotarkastus on ensimmäinen askel onnistuneeseen asuntokauppaan

30.09.2016

Hyvän kuntotarkastuksen resepti

07.09.2016

Raksystemsin uusi Ostajan Kauppaturvavakuutus tuo ostajalle taloudellista turvaa piilevien virheiden varalta

18.08.2016

Energiatodistuksia koskeva sääntely muuttuu

10.08.2016

Milloin mökin patterit tulee uusia ja mitä siinä tulee huomioida?

30.06.2016

Suomalaisten kansallisomaisuus homehtuu

13.06.2016

Miksi hyvä ja laadukas rakentaminen ei ole itsestäänselvyys?

06.06.2016

Miten varautua putkiremonttiin?

01.06.2016

Raksystems vahvasti mukana erilaisissa projektinjohto- ja valvontatehtävissä

09.05.2016

Rakennusmääräykset, rakentajan riesa vai laadun tae?

06.05.2016

Raksystemsille on myönnetty Avainlippu merkkinä suomalaisesta työstä

22.04.2016

Energiatehokkuuslaki velvoittaa suuria yrityksiä toimenpiteisiin

14.04.2016

Kylpyhuoneen kunnostus vaatii osaamista

04.04.2016

Suomalaisten kodeissa piilee virheellisiä sähköasennuksia

22.03.2016

Säästä energiaa ja rahaa vaihtamalla kotisi lämmitystapa

23.02.2016

Raksystems siirtyi Esa Saarisen johdolla hellän dynaamiseen aikakauteen!

11.02.2016

Raksystems vahvistaa liiketoimintaansa ostamalla AEC Rakennus Oy Projektinjohdon

01.02.2016

Lumenpudottajan vinkit

25.01.2016

Tehokkaat ja helpot keinot talosi ylläpitoon kylmällä ilmalla

09.01.2016

Asbestilainsäädäntö muuttui

09.01.2016

Hyvä Suomi!

24.11.2015

Raksystems vahvassa vedossa

22.11.2015

Suomi on kuntotarkastusten Villi Itä

19.11.2015

Asuntoradio - Pientalon katon huoltotoimet

13.11.2015

Huono sisäilman laatu sairastuttaa

09.11.2015

Pakkasilmalla selviää rakennuksen lämpövuodot

08.10.2015

Energiansäästöviikko - Järkevästi liikenteessä

08.10.2015

Energiansäästöviikko - Rakentaja, ota energia-asiat jo suunnitteluvaiheessa huomioon

02.10.2015

Energiansäästöviikko - Oikeilla kulutustottumuksilla isoja säästöjä

02.10.2015

Energiansäästöviikko - Mieti miten kulutat!

29.09.2015

Energiansäästöviikko - Tietokoneet kiinni yöksi!

29.09.2015

Energiansäästöviikko - Vinkkejä toimistoon

29.09.2015

Raksystems mukana Energiansäästöviikoilla

22.09.2015

Hyvä kuntotarkastaja tarvitsee asiantuntevuuden lisäksi ammattietiikan

22.09.2015

Tarkastettu ja vakuutettu

17.09.2015

Turvallisen asumisen muistilista

15.09.2015

Myös talon rakenteilla on parasta ennen -päiväys

28.08.2015

Kuinka tuoda insinööri lähelle ihmistä?

12.08.2015

Suomessa asuntokaupassa luotetaan hyvään onneen, muissa Pohjoismaissa suojaudutaan vakuutuksella

12.07.2015

Virtaset - Lapsiperheen matka talohelvetistä terveelliseen kotiin 3/3

30.06.2015

Virtaset - Lapsiperheen matka talohelvetistä terveelliseen kotiin 2/3

26.06.2015

Virtaset - Lapsiperheen matka talohelvetistä terveelliseen kotiin 1/3

24.06.2015

Kuntoarvio tulisi päivittää viiden vuoden välein

23.06.2015

Terveystarkastajien käyttämien asiantuntijoiden pätevyysvaatimukset ovat tiukentuneet

23.06.2015

Uusi suuryritysten energiatehokkuuslaki astui voimaan 1.1.2015

29.05.2015

Raksystems tuo markkinoille uuden asuntokaupan piilovirhevakuutuksen

20.05.2015

Raksystems mullistaa vakuutusmarkkinat!

13.05.2015

Joka toisen omakotitalon sadevedet on ohjattu väärin – suoraan talon perustuksiin

04.05.2015

Kuuntele Iskelmää ja bongaa Raksystemsin mainos!

28.04.2015

Vapun aukioloajat

27.04.2015

Salaojien säännöllinen tarkastus ja huolto varmistaa järjestelmän toiminnan

27.04.2015

Onnistuneen putkiremontin varmistaa tarkka valvontatyö

13.04.2015

Mitä ovat Motivan mukaiset energiapalvelut?

27.03.2015

Huonokuntoinen katto tuhoaa talon

19.03.2015

Keitä me olemme?

19.03.2015

Asunnon ostajan epätietoisuus on yleistä

17.02.2015

Uutiskirje 6/2015

15.02.2015

Uutiskirje 4/2015

19.01.2015

Raksystems julkistaa uuden logonsa - Uutiskirje

07.01.2015

Marko Malmivaara osti Raksystemsin osakekannan

28.11.2014

Talvi on lämpökamerakuvausten aikaa!

20.11.2014

Omakotitalokauppaa tehdään Suomessa tuurilla

09.04.2014

Uusi Kunnon Asialla -asiakaslehtemme juhlistaa Raksystems Anticimexin 25. juhlavuotta!

06.03.2014

Uusi Kunnon Asialla -asiakaslehtemme on julkaistu.

16.12.2013

Turvallisia vinkkejä – huolehdi talostasi talven kynnyksellä

27.11.2013

Asiakaslehtemme on julkaistu elokuulle

21.08.2013

”Asuntokaupalle suuri haaste – noin 3500 myynnissä olevaan taloon tarvitaan energiatodistus toukokuussa”

07.05.2013

Asiakaslehtemme on julkaistu huhtikuulle

19.04.2013

Uusin asiakaslehtemme on julkaistu maaliskuulle

19.03.2013

Uusi asiakaslehtemme on julkaistu helmikuulle

15.02.2013

Uusi uutiskirjeemme Kunnon Asialla on julkaistu lokakuulle

19.10.2012

Kuntotarkastustoiminta vaatii sertifioidun laadun

17.10.2012

Kodin kuntoturva -palvelu kertoo talon omistajalle rakennuksen kunnon

23.03.2012

Uusi asunto-osakeyhtiölaki - mikä muuttui?

02.09.2011

Omakotitaloille oma kuntoarviointikäytäntö?

28.07.2011

Kosteus- ja hometalkoot selvitti asuntokaupan pohjoismaisia käytäntöjä

16.02.2011

Suomalaisissa omakotitaloissa luultua enemmän vaurioita

22.01.2010

Ei vara venettä kaada - saati taloa

04.05.2009