030 670 5500

Valtakunnallinen asiakaspalvelu*

Onttolan koulun uudisrakennuksen Terve talo -koordinointi

27.06.2019

Kontiolahden kunnassa lähellä Joensuuta, valmistuu kesän 2019 aikana Onttolan koululle uudet tilat, jonne kaikki koululaiset muuttavat esiopetusryhmistä lähtien. Vanha koulurakennus tullaan purkamaan uuden valmistuttua. Terveellisen ja turvallisen koulun rakentumista vahvistettiin tytäryhtiömme Sisäilmatalo Kärjen Terve talo -koordinointipalvelulla.  

Onttolan koulun uudisrakennuksen Terve talo -koordinointipalveluun kuuluu puhtauden- ja kosteushallinnoinnin koordinointi sekä valvonta. Kosteuden- ja puhtaudenvalvonta aloitettiin kohteessa, kun rakennuksen runko oli pystyssä ja palvelu laajentui hankkeen edetessä Terve talo -koordinointiin. Palvelua jatketaan aina rakennuksen valmistumiseen saakka.

 

Suunnitelmien noudattaminen kiinteistön terveys edellä

Terve talo -koordinointipalvelumme perusperiaatteena on varmistaa edellytykset kiinteistön terveydelle. Rakentamisen aikaan valvotaan suunnitelmien noudattamista, mahdolliset vahingot kirjataan ylös ja korjaustoimenpiteitä valvotaan. Työmaan puhtautta seurataan, etenkin paikoista, jotka jäävät rakenteiden sisään. Betonin kuivumista valvotaan, ja pinnoituslupa myönnetään vasta, kun betoni on todettu mittauksilla riittävän kuivaksi.

Uudisrakentamisessa kosteusriskien tunnistamisessa tehtyjen suunnitelmien ennakkotarkastelu on tärkeää. Parhaimmassa tapauksessa riskit voidaan välttää ennakoimalla ja tarvittaessa suunnitelmia muokkaamalla.

 

Kontionlahden kunnalle tuttu kumppani varmistamassa terveellisten tilojen valmistumisen

Onttolan koulun uudisrakennuksen päävastuullinen, Kontionlahden kunnan tekninen johtaja, Antti Asikainen kertoo Sisäilmatalo Kärjen olevan tuttu kumppani kunnalle sisäilma-asioissa. Kova ammattitaito ja aiemmat hyvin sujuneet yhteistyöt johtivat palvelun toimittajan valintaan.

Terveellinen ja turvallinen rakennuttaminen merkitsee pitkäikäisiä rakennuksia, joissa sisäilmaongelmilta vältytään. Aluksi Onttolan koulun kohteessa oli vain puhtauden ja siisteyden valvonta Sisäilmatalo Kärjen palveluista, mutta Jukka-Pekka Kärjen suosituksesta laajensimme palvelua Terve talo -koordinointiin. Yhteistyö on sujunut todella hyvin, mieltä askarruttaviin kysymyksiin saa aina vastaukset.” Antti Asikainen kertoo palvelun tärkeydestä ja toteutuksesta kunnan näkökulmasta.

Parasta Terve talo -koordinoinnissa on Asikaisen mukaan ollut se, että ulkopuolinen taho seuraa tiiviisti työmaan toimintaa terveen talon kriteerien puitteissa. Tarvittavat mittaukset ja toimenpiteet hoituvat tilojen puhtauden ja kosteuden seurannan osalta.

 

Seurannan avulla piilevältä kosteudelta ja epäpuhtauksilta voidaan välttyä

Palvelun avulla kiinteistön omistaja voi varmistua siitä, että rakentuvat tilat ovat suunnitelmien mukaisia, eikä rakenteisiin ole jäänyt piilevää kosteutta tai epäpuhtauksia, joista myöhemmin voisi koitua haittaa tilojen käyttäjille ja kiinteistön omistajalle. Materiaalivalintojen sopivuus käyttötarpeisiin ja -kohteeseen varmistuvat myös, kun asiantuntija otetaan mukaan jo suunnitelmien työstöön.

Onttolan koulun Terve talo -koordinointiin kuuluu rakentamisen aikainen puhtauden valvonta, kosteusriskien huomioiminen ja niistä tiedottaminen. Vesivahinkojen toteaminen tarpeen mukaan, tapahtuneiden vahinkojen laajuuksien kartoittaminen ja korjaavien toimenpiteiden toteutumisen valvonta.

Lopputuloksena on terveelliset ja puhtaat tilat, jotka eivät aiheuta käyttäjilleen haittoja tai oireita. Terveet ja turvalliset tilat näkyvät niin tilojen käyttäjien, kiinteistön omistajan kuin huoltoyhtiönkin arjessa”, Asikainen summaa.

 

Terve talo -koordinointi mukaan hankkeeseen sen alkumetreiltä lähtien

Koordinointipalvelun mukaan ottamista hankkeeseen kannattaa harkita jo suunnittelun alkumetreillä. Suunnittelutyön lopputulos on paras mahdollinen, kun suunnitteluvaiheessa huomioidaan kiinteistön terveyteen liittyvät tekijät ja ratkaisut.

Samalla Terve talo -koordinointipalvelun hyöty maksimoituu sen laajamittaisen hyödyntämisen ansiosta hankkeen suunnittelusta kohteen luovutukseen saakka. Kiinteistön kunnossapidon näkökulmasta suunnitelmat ovat kauaskantoisia niin taloudellisesti kuin kiinteistön käyttöikää ja elinkaarta ajatellen. Hankkeen alussa tehtävät panostukset maksavat itsensä takaisin kiinteistön käytön aikana.

 

Terve talo -toimintamalli varmistaa terveen talon kriteerit

Terve talo -konsepti keskittyy siihen, että rakentuvat tilat ovat terveellisiä, turvallisia ja viihtyisiä. Ohjeistukset asettavat vaatimustasot kaikille suunnittelun ja rakentamisen vaiheille, jotka liittyvät jollain tapaa tilojen käyttäjien terveyteen, tilojen viihtyvyyteen, kosteuteen ja sisäilmastoon.

Ohjeistukset täydentävät rakentamisen yleisiä laatuvaatimuksia sekä hyvää rakennustapaa. Niissä käsitellään rakennuttajan roolia ja tehtäviä, rakennesuunnittelua, rakentamisen prosessia, rakenteiden kosteusteknistä toimivuutta, ilmanvaihtoa ja ilmastointia, lämmitystä sekä valaistusta.

Terve talo -konseptin kriteerit näkyvät suunnitteluvaiheesta toteutukseen, rakennetun ympäristön luovutukseen ja ylläpitoon saakka. Työmaalla kriteeristö näkyy erilaisina toimintamalleina, mittauksina ja kokouksina.

Koulut, kirjastot, terveydenhuollon tilat ja muut julkisrakennukset ovat tyypillisiä hankkeita, joissa toteutetaan Terve talo -konseptia hankkeen suunnittelusta rakentamiseen ja käyttöön saakka.

 

Raksystems tarjoaa tällä hetkellä Kosteuskoordinaattori-palvelua sekä Sisäilmatalo Kärjen yrityskaupan myötä myös Sisäilmatalo Kärjen palveluna Terve talo -koordinointia. Syksyn 2019 aikana laajennamme Terve talo -osaamisen myös Raksystemsin puolelle.

 

Lue lisää:

Kosteuskoordinaattorin palvelun valvonta prosessin aikana

Raksystemsistä Suomen johtava sisäilmatalo

Sisäilmatalo Kärki

 

 

Jaa