030 670 5500

Valtakunnallinen asiakaspalvelu*

Ota kiinteistö haltuun ennakoivalla kunnossapidolla

09.08.2018

Kiinteistön elinkaari alkaa uudisrakentamisesta. Jo tässä vaiheessa vaikutetaan kiinteistön tulevaan kestävyyteen, huollettavuuteen sekä kustannuksiin. Myös materiaalivalinnoilla voidaan vaikuttaa mm. hiilidioksidipäästöjen määrään niin rakentamis- kuin käyttövaiheessakin.  

Kiinteistön elinkaari jatkuu rakennustyömaavaiheesta sen eliniän aikaisella hoidolla ja kunnossapidolla aina sen purkuun asti. Rakennuksen elinkaareen mahtuu useita kunnon arvioinnin hetkiä, jotka johtavat auttamatta pienempiin ja isompiin saneerauksiin. Kiinteistön omistajien yhdessä sopimassa Kiinteistöstrategiassa määritellään yhteiset tavoitteet kiinteistölle. Toisin sanoen määritellään tahtotila rakennuksen elinkaaren pituudelle ja siihen vaikuttavat teot.

 

Ennakoivan kunnossapidon konsultointia

Kiinteistön hoitaminen ja kunnossapito vaatii pitkäjänteistä suunnitelmallisuutta ja asiantuntijuutta. Se sisältää konkreettisia toimenpiteitä kiinteistön mahdollisimman taloudelliselle ylläpidolle mahdollistaen samalla rakennuksen terveellisyyden, turvallisuuden, viihtyisyyden sekä ekologisuuden. Asia tulee ottaa vakavasti, sillä suurin osa kansallisvarallisuudestamme on rakennetussa ympäristössämme ja erityisesti kiinteistöissä. Tähän tarpeeseen on onneksi viime vuosina herätty.  

Se on erinomainen edistysaskel, sillä ilman ennakoivaa kunnossapidon konsultointia ja järkeviä toimenpiteitä jätetään useita ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä tekemättä niiden kustannusten takia, vaikka korjaus myöhemmin tulee paljon kalliimmaksi’, kertoo kiinteistön ennakoivan kunnossapidon konsultoinnista vastaava Jari Marttinen Raksystems Insinööritoimisto Oy:ltä.

Suunnitelmallisella ja oikein ajoitetulla korjaamisella taloyhtiö voi säästää jopa 30 prosenttia korjauskustannuksista. Ennakoiva kiinteistönpito vastaa myös kestävän kehityksen vaatimuksiin’, Marttinen jatkaa.

Jatkuva kiinteistöistä huolehtiminen on taloudellisempaa kuin massiiviset, kerralla suoritetut korjaukset. Parhaan taloudellisen tuloksen saamiseksi on tärkeää ajoittaa isot korjaukset kiinteistön elinkaaren oikeaan vaiheeseen. Vain pitkäjänteisellä ja asiantuntevalla kiinteistön elinkaaren seurannalla tämä on mahdollista. Tämän tueksi on kehitetty useita työtä helpottavia konsultti- ja asiantuntijapalveluita, kuten kuntoarviot ja PTS, kuntotutkimukset sekä Kiinteistöstrategia.

 

Avaimet oikeaoppiseen kiinteistön yläpitoon

Talot tulee olla suunniteltu, rakennettu ja hoidettu kestämään ihmisiän. Kestävän ja terveen kiinteistön perustus luodaan jo rakennusta suunniteltaessa sekä rakennustyömaalla, mutta koskaan ei ole liian myöhäistä parantaa jo asutun kiinteistön kurssia.

Asiantunteva isännöitsijä ja kiinteistön huoltoyhtiö sekä taloyhtiön hallituksen ja osakkaiden oma aktiivisuus ovat yhdessä ammattimaisen konsulttiyrityksen kanssa avaimet pitkäikäiseen ja taloudellisesti järkevään kiinteistöön.

Kiinteistön pitkä käyttöikä edellyttää sen säännöllistä huoltoa ja ennaltaehkäisevää korjaamista. Teknisen asiantuntijan säännöllisesti laatimien kiinteistön eri osa-alueiden kunnon selvitysten avulla voidaan suunnitella kiinteistön huolto, hoito ja kunnossapito sekä tulevat korjaustoimenpiteet. Kauaskantoisella ajattelutavalla saneeraukset voidaan tahdittaa teknisesti ja taloudellisesti järkevimmin, sillä hankkeen ajoituksella on kokonaiskustannusten kannalta merkittävä rooli. Keskeisintä on saavuttaa suunnitelmallinen toiminta. Tämä mahdollistaa keskittymisen eri ratkaisujen etsimiseen, kilpailuttamiseen ja kiinteistön omistajien taloustilanteen huomioimisen maailman politiikkaa unohtamatta.

 

#otakiinteistöhaltuun

Säännöllisellä ja ennakoivalla kiinteistönpidolla ylläpidetään kiinteistön kuntoa sekä parannetaan asumisen viihtyvyyttä, turvallisuutta ja terveellisyyttä. Tämän päivän kiinteistönhoitoon kuuluu myös kiinteistön käytön ja asumisen ympäristövaikutusten huomioiminen. Vanhemmissa kiinteistöissä tämä tarkoittaa taloteknisten järjestelmien päivittämistä energiatehokkaiksi ja nykymääräysten mukaisiksi pitkäjänteisesti. Uusissa kiinteistöissä suunnitelmallisuus ja huolenpito tulee aloittaa jo alkumetreiltä lähtien.

Raksystems julkaisee syksyllä 2018 sarjan asiantuntijakirjoituksia ennakoivasta kiinteistön kunnossapidosta.

Lue juttusarjan seuraava osa Vuositarkastuksen ennakkotarkastuksesta tästä!

Jaa