030 670 5500

Valtakunnallinen asiakaspalvelu*

Raksystemsin VTT:n ISO 9001 ja 14001 sertifikaatit

19.09.2017

Raksystems Insinööritoimisto Oy:n tutkimukset, suunnitelmat, valvonta ja rakennuttamispalvelut tehdään VTT:n sertifioiman ISO 9001 laatujärjestelmän mukaisesti. 

ISO 14001 on ympäristöasioiden hallintaa käsittelevä kansainvälinen standardi, joka on laajasti käytössä maailmalla ympäristöasioiden hallinnan perustana.

VTT:n sertifikaatit on myönnetty Raksystemsille vuodesta 2012 lähtien ja ne päivitetään vuosittain.

 

Ympäristöpolitiikkamme

Vastuullisuus on yksi Raksystems Insinööritoimiston Oy:n perusarvoista. Raksystemsissä olemme sitoutuneet arvojemme mukaisesti ottamaan vastuuta yhteisestä ympäristöstämme.

Raksystemsin päämääränä on tuottaa palvelut asiakkaille kestävän kehityksen ja ympäristön hyvinvointia edistäviä periaatteita noudattaen. Ympäristöpäämääränsä saavuttamiseksi Raksystems

  • noudattaa voimassa olevaa ympäristölainsäädäntöä, 
  • tunnistaa ja arvioi toimintaansa liittyviä ympäristöriskejä ja pyrkii hallitsemaan niitä, 
  • pyrkii vähentämään toiminnan haitallisia ympäristövaikutuksia prosesseja jatkuvasti kehittämällä, 
  • ohjaa henkilöstöään vastuullisuuteen ympäristökysymyksissä sekä 
  • tiedottaa ympäristöasioistaan aktiivisesti.

Jaa