030 670 5500

Valtakunnallinen asiakaspalvelu*

Taloyhtiöiden suurin säästöpotentiaali löytyy usein lämmityksestä

12.10.2018

Energian säästäminen mielletään usein pientaloille tärkeäksi tavoitteeksi, mutta yhtä lailla myös taloyhtiösi tulee huomioida se omassa toiminnassaan. Samalla kun säästät energiaa ja luontoa, vähenee myös taloyhtiösi asukkaiden rahan käyttö. Taloyhtiöillä energiansäästöpotentiaalia löytyy etenkin lämmityksestä, sillä asunto-osakeyhtiöiden hoitokuluista jopa neljäsosa koostuu lämmityskustannuksista.

 

Kuinka lämmön karkaamista voidaan tutkia?

On monta tapaa selvittää mihin rakennuksen lämpö karkaa vai pääseekö se taivaan tuuliin ollenkaan. Rakennuksen lämpökuvaus taitaa olla se tunnetuin menetelmä. Usein lämpökuvaukseen yhdistetään myös ilmatiiviysmittaus, joka täydentää lämpökuvausta. Kolmas ja tuntemattomin tutkimusmenetelmä on U-arvon mittaus, jossa mitataan ja lasketaan ulkorakenteiden kautta tapahtuva lämmönjohtuminen. Se mahdollistaa jopa kostuneiden ulkoseinärakenteiden havainnoimisen joissain tilanteissa.

 

Rakennuksen lämpökuvaus tehdään talvella

Rakennuksen ilmavuoto- ja vikakohdat selviävät luotettavasti ja nopeasti ilman rakenteiden avauksia rakennuksen lämpökuvauksessa. Avaukset tulevat usein kysymykseen vasta lämpökuvauksella ilmenneiden vikojen tarkemmassa kuntotutkimuksessa. Lämpökameralla on hyvä ensin selvittää vaadittavat avauskohdat, että vältytään turhilta avauksilta ja laajoilta tutkimuksilta. Mitä enemmän ilmavuoto- tai vikakohtia rakenteissa on, sitä isompi osuus lämmityskuluista valuu hukkaan, kun lämpöenergia pääsee vikakohtien kautta ulkoilmaan.

Lämpökuvauksessa mitataan rakennuksen pinnasta luonnostaan lähtevää lämpösäteilyä, joka muuntuu kamerassa lämpötilatiedoksi. Kuva on selkeä ja havainnollistava tutkimustulos, joka antaa realistisen kuvan sen senhetkisestä tilanteesta.

Rakennuksen lämpökuvaus voidaan toteuttaa ns. kylmän sään aikaan, jolloin sisä- ja ulkolämpötilaero on vähintään 20 astetta.

 

Ilmatiiviysmittaus ja U-arvon mittaaminen auttavat energiaremontin suunnittelussa

Lämpökuvauksen lisäksi myös ilmatiiviysmittaus on tärkeä tutkimusmenetelmä, kun tavoitteena on hukkaenergian määrän pienentäminen. Ilmatiiviysmittauksessa selvitetään, miten hyvin rakennuksen vaippa estää ilman pääsyä rakenteisiin sekä ilman kulkureitit rakenteiden läpi.

Mittauksella selviää rakennuksen ilmatiiviysluku, joka mahdollistaa kiinteistön vertailun muiden vastaavien rakennusten kanssa. Ilmatiiviysmittaus eroaa rakennuksen lämpökuvauksesta siten, että siinä mitataan rakenteiden ja rakennuksen vaipan ilmatiiviyttä, kun taas lämpökuvauksella paikallistetaan ilmavuotokohdat.

Nykyään on myös mahdollista tutkia modernein tutkimusmenetelmin rakennuksen U-arvo eli sen eristävyys, jolloin vanhat laskennalliset arvot voidaan unohtaa ja saadaan reaaliaikainen arvo energiansäätöpotentiaalin arvioimiseksi. Uusi mittausmenetelmä peittoaa vanhat U-arvon tutkimusmenetelmät, sillä entinen kahden viikon tutkimusjakso on voitu korvata muutamien tuntien tutkimuksella, jolloin kustannustaso jää murto-osaan entisestä. U-arvo kertoo rakenteen eristävyyden eli sen, kuinka hyvin se estää lämmön siirtymistä rakenteissa.

Ryhdy tutkimustoimenpiteisiin saadaksesi taloyhtiösi lämmityskustannukset kuriin! Nykyaikaiset tutkimusmenetelmät auttavat vikakohtien havainnoimisessa, jolloin osaat kohdistaa korjaustoimenpiteet oikein. Taloyhtiön hukkalämmön määrä saadaan vähenemään vasta, kun rakennus on tiivis ja terve, jolloin myös sen lämmitystarve pienenee.

 

Saat säästettyä energiaa pienilläkin muutoksilla

Mikäli kiinteistössäsi on jo isot energiansäästöön vaikuttavat mahdollisuudet kunnossa, on aika ryhtyä pieniin jokapäiväisiin tekoihin.

1. Esimerkiksi valaistuksen suhteen on helppo tehdä energiaa säästäviä ratkaisuja vaihtamalla kaikkiin valaisimiin led-lamput. Näin taloyhtiösi sähkönkulutus laskee ja valoteho nousee huomattavasti verrattuna halogeenilamppuihin.
2. Porraskäytävän valojen paloaikaa lyhentämällä voi taloyhtiösi säästää helposti. Usein valot palavat käytävässä turhan pitkään sen jälkeen, kun porraskäytävä on jäänyt tyhjilleen.
3. Porraskäytävien ja muiden yleisten tilojen lämpötiloja laskemalla saa selkeää säästöä. Tiloissa, joissa ei yleensä vietetä aikaa ja joissa oleillaan ulkovaatteet päällä, voi hyvin laskea lämpötilaa n. 1-2 astetta eli selkeästi alle normaalin huonelämpötilan.
4. Talven tullen auton lämmityspaikkojen ajastintoiminto säästää energiaa ja autoja, kun ne eivät turhaan lämmitä autojen moottoria koko ajan kytkettyinä, vaan kytkeytyvät päälle esimerkiksi vasta puoli tuntia ennen lähtöä.

 

Lue lisää energiapalveluistamme täältä.

Jaa