030 670 5500

Valtakunnallinen asiakaspalvelu*

Uutiskirje 4/2015

19.01.2015

Juuri nyt on oikea aika varmistaa sisäilman laatu

Sisätiloissa vietetty aika on kasvanut viime vuosikymmenten aikana räjähdysmäisesti. Ihminen viettää nykyään jopa 90 % ajastaan sisällä. Terveellinen asuminen ja kiinteistön kunto kulkevat käsi kädessä. Koska ilman laadulla voi olla pitkäkestoisia vaikutuksia terveyteen, hyvinvointiin ja jaksamiseen, on tärkeää tietää onko sisäilman laadussa puutteita. Kun sisäilmatutkimus on suoritettu, on tärkeää ryhtyä tutkimusraportin suosittamiin toimenpiteisiin aikailematta. Sisäilmatutkimus auttaa korjausten kohdistamisessa taloudellisesti kun tavoitteena on turhien tutkimusten rajaaminen pois ja oikean ongelman löytäminen oikeilla menetelmillä.

Sisäilmatutkimukset on parasta suorittaa talviaikaan, jolloin ulkoilmassa on pakkasasteita ja/tai maassa on lumipeite. Talviaikaiset olosuhteet tulisi olla mitattavalla alueella yhtäjaksoisesti vähintään 3 vuorokautta ennen mit­tausta ja mittausten aikana. Talviaikana tehtyjen sisäilman mikrobimittausten tulkinta tehdään Asumisterveysohjeen[1] ja -oppaan[2] mukaisesti. Toi­mistorakennuksista otettujen näytteiden tulokset tulkitaan Työterveyslaitoksen suositusten mukaisesti.

SisäilmaStart sopii erinomaisesti tilanteisiin, jolloin haluat selvittää sisäilman laatua yksittäisillä mikrobimittauksil­la ja arvioida mahdollista tarvetta laajentaa tutkimusta monimuotoisempaan sisäilmatutkimukseen. SisäilmaStart sisältää talviaikaan 2 kpl mikrobinäytteenottoja sisäilmas­ta, näytteiden laboratoriokustannukset ja tulosten rapor­toinnin.

Jos epäilet ongelmia sisäilmassa, on SisäilmaStart oikea valinta.

Kiinnostuitko? Lisätietoja ja tilaukset asiakaspalvelu@raksystems.fi | p. 0207 495 500.


[1] Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeita 2003:1
[2] Asumisterveysopas, 3.korjattu painos


Tavarantarkastajilla varmuutta ja apua riitoihin

HTT eli Hyväksytty Tavaran Tarkastaja on yhä useammin asiantuntijana riitaisissa tilanteissa. Yleisesti rakennusalalla kiistellään asuntokauppa- ja urakkariitoja tai uusien asuntojen puutteista ja vioista johtuvista asioista. HTT- tarkastuksia teetetään esimerkiksi kun tarvitaan puolueeton arvio siitä, onko kylpyhuoneen vesieristys tehty sääntöjä noudattaen. Tällöin keskuskauppakamarin hyväksymät HTT -tarkastajat, jotka ovat alansa huippuja, asiantuntijoita ja jatkuvan valvonnan alaisena, ovat oiva puolueeton apu kahden riitaisan osapuolen keskellä.

HTT -tarkastajilla on usean vuoden työkokemus ja soveltuva koulutus. He raportoivat puolueettoman asiantuntijanäkemyksensä tavarantarkastuskertomuksessa. Nämä ulkopuoliset asiantuntijalausunnot auttavat uhkaavissa riitatilanteissa ja sovinto löydetään yhä useammin ja helpommin.

Myös Raksystemsin työntekijöistä löytyy HTT -kokeen suorittaneita ja tavarantarkastuksen ohjesäännön noudattamiseen sitoutuneita asiantuntijoita. Kaikilla HTT -tarkastajillamme on pätevyys Rakennustekniikan osa-alueeseen.

Raksystemsin HTT -tavarantarkastajat palveluksessasi:

Grönberg, Risto | Hassinen, Kari | Hintsala, Pekka | Kaijomaa, Matti | Niskanen, Timo | Piitulainen, Tapio | Peltonen, Tapio

Tavoitat HTT -tavarantarkastajamme asiakaspalvelumme kautta sekä sähköpostitse etunimi.sukunimi@raksystems.fi


Löydä rakennuksen ongelmakohdat lämpökuvauksella


Uuden kodin löydyttyä sen energiatehokkuus ja asumisviihtyvyys voi olla järkevää varmistaa lämpökuvauksella jo ennen sisään muuttoa. Kuvausta käytetään näissä tilanteissa apuna erilaisten ongelmien selvittämisessä ja paikallistamisessa, tai esimerkiksi analysoitaessa erilaisten lämmitysjärjestelmien toimivuutta. Kylmät kohdat rakenteissa voivat johtua esimerkiksi eristeiden huolimattomasta asennuksesta, niiden puuttumisesta kokonaan tai niiden kastumisesta. Rakenteissa olevan kosteuden voi oikeissa olosuhteissa löytää lämpökameran avulla. Varsinkin ulkoseinistä kostunut eriste on helppo löytää lämpökameran avulla.

Lämpökuvausta on mahdollista hyödyntää myös silloin, kun vanhaa remontoidaan uudeksi. Lämpökameran avulla saadaan tärkeää tietoa esim. yläpohjan ja ulkoseinän rakenteista ja niiden lämpöteknisestä toimivuudesta. Kuvauksella voidaan myös todentaa toimivatko patterit, minkä lämpöistä ilmaa tulee korvausilmakanavasta ja
missä kulkevat lattialämmitys- tai lämminvesiputket. Tehdyn remontin jälkeen suositellaan jälkikuvausta työn laadun varmistamiseksi.

Oli sitten kyse vanhasta tai uudesta rakennuksesta, lämpökuvausta tehtäessä kyse on laadunvarmistuksesta. Kuvauksen avulla voidaan paikallistaa sellaisia rakenteiden laatupoikkeamia ja jopa rakennevirheitä, joiden havaitseminen muilla keinoin on usein aikaa vievää tai jopa mahdotonta.

Kiinnostuitko? Lisätietoja ja tilaukset asiakaspalvelu@raksystems.fi | p. 0207 495 500.

Jaa