030 670 5500

Valtakunnallinen asiakaspalvelu*

Uutiskirje 6/2015

15.02.2015

Uuden talon vuositarkastukseen kannattaa valmistautua huolella

Asuntokauppalaissa on säädetty uuden asunnon vuositarkastuksesta, joka perustajaosakkaan (rakennuttajan) tulee järjestää 12 - 15 kuukautta sen jälkeen kun rakennusvalvonta on hyväksynyt rakennuksen käyttöönotettavaksi. Asuntokauppalain ja sen velvoittavan pykälän taustalla on asunnon ostajan aseman turvaaminen. Ostajalla ja taloyhtiöllä on näin käytännössä vuosi aikaa havainnoida mahdollisia virheitä ja puutteita.

Uusissa rakennuksissa esiintyvät viat ovat usein sellaisia, että tavallinen mattimeikäläinen ei niitä kykene havaitsemaan. Maalipinnan epätasaisuudet vielä suhteellisen helposti jokainen saattaa huomata, mutta esimerkiksi vesikaton ongelmat vaativat jo taloyhtiön hallituksen palkkaaman asiantuntijan erillistä tarkastusta.
 

Harva taloyhtiön asukas tai edes hallituksen jäsen tulee kiivenneeksi katolle saati kurkistaneeksi yläpohjaan. Hallituksissa istuvat aivan tavalliset kansalaiset, jotka eivät ole kiinteistön kunnosta ja sen huolenpidosta sen enempää ammattinsa tai koulutuksensa kautta tietoisia.

Tästä syystä taloyhtiön kannattaa selvittää rakenteissa ja järjestelmissä olevat virheet, puutteet ja vauriot asiantuntijoiden avulla mahdollisimman tarkasti jo ennen vuositarkastusta. Asiantuntijoiden laatiman raportin muodossa taloyhtiö voi antaa perustajaosakkaal­le yksilöidyn luettelon kiinteistössä ilmenevistä vioista ja puutteista viimeistään vuositarkastuksessa. Usein vesikaton kaltaisissa rakenteissa havaittavat ongelmat tulevat ilmi vasta vuosien saatossa ja silloin reklamoiminen voi olla jo myöhäistä.

Raksystems Insinööritoimisto Oy on Tuomas Venermon (DI) johdolla kehittänyt palvelun, jonka tarkoituksena on turvata uusien kiinteistöjen lähtö vuosiensa elinkaarelle. Uuden taloyhtiön vuositarkastuksen ennakkotarkastuksessa Raksystemsin asiantuntijat tarkastavat taloyhtiön kunnossapitovastuuseen kuuluvat rakenteet ja perusjärjestelmät (LVI- ja sähköjärjestelmät) hyvissä ajoin ennen rakennuttajan järjestämää vuositarkastusta. Näin hallituksen jäsenet voivat mennä hyvillä mielin asiantuntijoiden laatiman raportin kanssa vuositarkastukseen ja pystyvät vaatimaan rakennuttajalta virheiden ja puutteiden korjaamista.

Tarvittaessa Raksystemsin asiantuntija on myös läsnä vuositarkastuksessa ja hän voi lisäksi toimia korjaustöiden valvojana, jolloin taloyhtiön osakkaiden ei tarvitse osallistua kiinteistön tarkastuksiin itse.
 

Raksystems haluaa turvata kotien pitkän eliniän sekä asukkaiden terveyden


Yksi Raksystemsin kulmakivistä on hallitusten jäsenten ja isännöitsijöiden kouluttaminen. Maaliskuun 11. Raksystems järjestää Vantaan toimipisteellään maksuttoman koulutuksen taloyhtiöiden hallituksen jäsenille sekä isännöitsijöille.

Koulutuksessa kerrotaan uuden taloyhtiön vuosi-tarkastusta ohjaavasta Asuntokauppalaista, osakkaiden oikeuksista ja velvollisuuksista vuositarkastuksen yhteydessä sekä Raksystemsin vuositarkastuksen ennakkotarkastus- palvelun sisällöstä.

Isännöitsijänä sinulla on mahdollisuus tarjota maksutonta koulutusta hallitusten jäsenille. Voit jakaa heille tiedon koulutuksestamme.

Ilmoittaudu tilaisuuteen tästä.


Koska viimeksi olet tarkistuttanut sähköasennusten ja -laitteittesi kunnon


Viime viikon loppu puolella lehdistössä puhuttanut putkimiehen valitettava kuolema kylpyhuoneen virheellisten sähköasennusten vuoksi on nostanut esiin sähkölaitteiden kunnon tärkeyden raadollisella tavalla. Iso osa sähkölaitteiden aiheuttaneista onnettomuuksista johtuu rikkoutuneista tai väärin korjatuista laitteista, puutteellisesta sähköasennusten valvonnasta ja kunnossapidosta tai huolimattomuudesta. Myös tulipaloja aiheutuu virheellisesti tehdyistä sähköasennuksista aivan liian usein, vuosittain jopa 1500.

 

Vanhat sähköasennukset tulisi tarkastuttaa mää- räajoin sähköalan ammattilaisilla. Isot kiinteistöt tulisi tarkastuttaa vuosittain mutta asuinhuoneistoissa ja pientaloissa ei ole lakisääteistä määräaikaistarkastusta.

Hyvä nyrkkisääntö on, että tarkastukset tulisi tehdä vähintään asunnon ostamisen ja myymisen yhteydessä mutta myös mikäli sähkölaitteissa ja sähkön toiminnassa havaitsee ongelmia tai puutteita. Sähköjärjestelmien kuntoarvion tai tarkastus kannattaa teettää sähköalan kuntotutkijalla.

Raksystemsin sähkö- ja teleteknisissä kuntotutkimuksissa tarkastetaan sähkölaitteistoja käyttäen apuna erilaisia mittausvälineitä, kuten esimerkiksi asennustestereitä, pihtivirtamittareita, valaistusvoimakkuusmittareita, sähköverkon laadun analysaattoreita ja lämpökameraa. Kaikissa sähköteknisissä tutkimuksissa keskitytään järjestelmien uusimistarpeiden lisäksi mm. sähkö- ja paloturvallisuuteen ja niiden parantamiseen. 
 
Sähkökuntotutkimukset räätälöidään tarkastettavalle kiinteistölle sopiviksi. Sähköjärjestelmien kuntotutkimus voi koostua esimerkiksi sähkökeskusten lämpökamerakuvauksista ja analysaattorimittauksista. Kiinteistössä voidaan tutkia myös esimerkiksi puhelin- ja yhteisantennijärjestelmät, mikäli niissä on havaittu oleellisia ongelmia.

Parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi suosittelemme sähkö- ja teleteknisiin kuntotutkimuksiin aina Raksystemsin sähköalan asiantuntijoita. Ammattilaisemme ovat palveluksessasi!

Jaa