030 670 5500

Valtakunnallinen asiakaspalvelu*

Energiakatselmukset

Energiakatselmuksia laaditaan yleisesti yli 5000 rakennuskuution tilavuuden omaaviin kiinteistöihin. Sitä pienempiin on mahdollista laatia hieman suppeammalla raportointimallilla oleva energiakatsastus. Niin energiakatselmuksen kuin energiakatsastuksenkin yhteydessä on mahdollista laatia asiakkaiden tarpeiden mukaan myös energiatodistus. 

 

Motivan mukaiset energiapalvelut

Motiva Oy on valtion omistama asiantuntijayritys, jonka tehtävänä on energian ja materiaalien tehokkaan ja kestävän käytön edistäminen. Motivan energiakatselmuksia sekä energiakatsastuksia saavat laatia ainoastaan Motivan hyväksymät energia-asiantuntijat.

Laadimme Motivan mukaisia energiakatselmuksia sekä energiakatsastuksia jo yli 10 vuoden kokemuksella. 

Motivan mukaisten energiakatselmusten ja energiakatsastusten laatimiseen voi saada tukea tietyin edellytyksin mm. työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) kautta.

Lue lisää

Motivan energiakatselmustoiminnan painopiste on ohjeiden mukaan LVIA - ja sähköteknisissä järjestelmissä, minkä vuoksi jokaisessa energiakatselmointikohteessa tulee olla erikseen nimettynä omat vastuuhenkilöt lvia- ja sähkötekniikan osalta. Vaikka Motivan katselmustoiminnan pääpainopiste onkin taloteknisissä järjestelmissä, niin myös Motivan mallin mukaisessa katselmustoiminnassa otetaan huomioon kiinteistön ulkovaipan energiatehokkuus. Esimerkiksi merkittävä osa hukkaan menevästä lämmöstä häviää yläpohjan ja ulkoseinien kautta.

Motivan energiakatselmustoiminnan mukaisissa raporteissa lasketaan esitetyille energiansäästötoimenpiteille budjettiarviot kustannuksista sekä niiden oletetuista takaisinmaksuajoista. Raporteissa esitetään myös, mikäli ko. järjestelmän osat ovat muutoinkin jo lähitulevaisuudessa tulossa elinkaariensa loppuun, jolloin kokonaistaloudellisesti järkevintä on uusia joitakin järjestelmiä jo aiemmin. Raksystems laatii Motivan mukaiset energiakatselmusraportit, energiakatsastusraportit ja niihin liittyvät mahdolliset energiatodistukset Motivan mallien ja ohjeistuksien mukaan.

Raksystems on laatinut Motivan mukaisia energiakatselmuksia ja katsastuksia yli kymmenen vuoden ajan ja kohteita on jo reilusti yli 1000 kappaletta. Asiakaskunnassa on todella erilaisia toimijoita, esimerkiksi kuntia, kaupunkeja, valtion kiinteistön hallinnoimia yrityksiä, säätiöitä, asunto-osakeyhtiöitä ja erilaisia yksityisiä yrityksiä kiinteistönomistajina.

Raksystems on laatinut vuosien saatossa Motivan mukaisia energiakatselmuksia ja energiakatsastuksia mm. kouluihin, päiväkoteihin, terveysasemakiinteistöihin, toimistokiinteistöihin, jäähalleihin, uimahalleihin, taidemuseoihin (mm. Ateneum), arkistorakennuksiin (mm. Suomen kansallisarkisto), kulttuurikeskuksiin, asuinkiinteistöihin, ravintolakiinteistöihin ja muihin hyvin erilaisiin kiinteistöihin.

Raksystemsin energiasiantuntijat osallistuvat säännöllisesti mm. Motivan koulutuksiin pitääkseen tietotaitoa yllä.

Tarjouspyyntö

Pyydä meiltä kätevästi tarjous tarvitsemaasi palveluun. Pyydä tarjous

Haluatko kuulla lisää?

Raksystemsin 18 toimipisteen valtakunnallinen asiantuntijaverkosto auttaa mielellään. 

Ota yhteyttä