030 670 5500

Valtakunnallinen asiakaspalvelu*

Tarvekartoitus auttaa, kun et tiedä mistä aloittaa

On tilanteita joissa rakennuksen mahdolliset ongelmat eivät ole selvillä ja oikean tutkimus- tai tarkastusmenetelmän valinta on vaikeaa. Huolellinen tarvekartoitus kohteessa luo pohjan tehokkaalle, aikaa ja kustannuksia säästävälle jatkotutkimussuunnitelmalle.

 
Lue lisää

Tarvekartoitus ohjaa eteenpäin

Tarvekartoituksen tarkoituksena on löytää keinot tilaajan kuvaileman ongelman ratkaisemiseksi. Sisältö räätälöidään aina asiakkaan tarpeisiin sopivaksi. Tällöin kartoituksen ja jatkotoimenpiteiden kustannukset pysyvät hallinnassa ja useista tutkimusvaihtoehdoista valikoituvat juuri ne oikeat, asiakkaan tarpeita parhaiten palvelevat tutkimusmenetelmät.

Tarvekartoituksen tuloksena on tehtyjen havaintojen sekä toimenpidesuositusten kirjaaminen. Kartoituksesta laa­ditaan kirjallinen raportti, joka käsittää ongelman kuvauksen, tehdyt havainnot, jatkotutkimustarpeet sekä toimenpidesuositukset.

Tarjouspyyntö

Pyydä meiltä kätevästi tarjous tarvitsemaasi palveluun. Pyydä tarjous

Haluatko kuulla lisää?

Raksystemsin 18 toimipisteen valtakunnallinen asiantuntijaverkosto auttaa mielellään. 

Ota yhteyttä