030 670 5500

Valtakunnallinen asiakaspalvelu*

Putkistojen kuntotutkimuksella vältät yllättävät putkirikot

Viemärit ja salaojat ovat pitkäaikaisia rakenteita, mutta eivät ikuisia. Erilaiset olosuhteet ja rakennusmateriaalit voivat merkittävästi muuttaa rakenteiden ikää. Putkiston kuntotutkimuksella saadaan määritettyä tarkkaan järjestelmien todellinen kunto ja sitä kautta järkevä taloudellinen uusimisajankohta sekä uusinnan laajuus. Ennakoivalla kiinteistönpidolla voit säästää jopa 30 % korjauskuluissa. 

Milloin tarvitaan putkistojen kuntotutkimusta?

Putkistojen asennuksesta tai uusimisesta on kulunut yli 40 vuotta ja putkistossa on ollut havaittuja vesivuotoja yli 5 kpl viimeisen 2 vuoden aikana, joista vähintään 2 on ollut vakavia vesivuotoja. --> Putkistot uusitaan kokonaisuudessaan.
Putkistojen asennuksesta tai uusimisesta on kulunut yli 15 vuotta tai putkistossa on ollut havaittuja vesivuotoja yli 3 kpl, tai 1 vakava vesivuoto viimeisen 2 vuoden aikana. --> Putkistolle suoritetaan kuntotutkimus. Uusimis- tai korjaus­tarve määräytyy kuntotutkimuksen perusteella.
Putkistojen asennuksesta tai uusimisesta on kulunut enintään 15 vuotta ja putkistossa on ollut havaittuja vesivuotoja enintään 3 kpl viimeisen 2 vuoden aikana, joista yksikään ei ole ollut vakava. --> Putkistolle ei vielä tarvitse suorittaa kuntotutkimusta.

Putkistojen kuntotutkimus sisältää:

 • Röntgenkuvaukset käyttövesi- ja viemäriputkistoista, lämpöjohdoista ja pattereista tutkimuksen laajuuden ja asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Kuvaukset suoritetaan Raksystemsin omalla kalustolla.
 • Pohja- ja tonttiviemärin sisäpuolisen tv-kuvauksen, tuuletusviemärien sisäpuolisen tv-kuvauksen, mikäli se on mahdollista, tallennuksen DVD:lle ja viemärikuvauspöytäkirjat.
 • Kuntotutkimusraportin, jossa esitetään korjaustarpeet PTS-taulukoineen seuraaville 10 vuodelle.
 • Haluttaessa raportin esittelyn esimerkiksi taloyhtiön hallituksen kokouksessa.

Tarjouspyyntöihin pyydämme liittämään seuraavat tiedot:

 • tilaava yhtiö osoitetiedoin
 • yhteyshenkilö (nimi, puhelin, osoite, sähköposti)
 • isännöitsijätodistus
 • rakennusvuosi
 • rakennusten lukumäärä, talotyyppi, kerrosluku
 • huoneistojen lukumäärä, käyttötarkoitukset
 • pinta-alat ja tilavuudet

 

Salaojien ja viemäreiden videokuvaus paljastaa mitä maan alla tapahtuu

Tukkeutuneen, huoltamattoman tai väärin asennetun salaojituksen tai viemäröinnin suurimpia ongelmia rakennukselle ovat yleensä erilaiset kosteusongelmat. Suuri kosteusrasite aiheuttaa mm. alapohjarakenteisiin, kellariin ja niihin liittyviin seiniin kosteusvaurioita ja näin asumisterveyttä vaarantavia ongelmia. Salaojajärjestelmien toimimattomuutta aiheuttavat rakennusaikaisten virheiden lisäksi mm. talojen läheisyydessä kasvavien puiden juurakot (esim. koivut), jotka tunkeutuvat salaojaputkeen rikkoen sen. Koska salaoja- ja viemärijärjestelmät sijaitsevat maan pinnan alapuolella on asukkaan vaikea havaita niissä ongelmia ennen kuin on liian myöhäistä.

 

Videokuvauksella luotettavaa tietoa

Salaojien ja viemäreiden videokuvauksen tarkoituksena on selvittää salaojien kunto kuvaamalla putket sisäpuolisesti sekä selvittää salaojan korkeusasema rakennuksen alimpaan lattiatasoon nähden. Raportissa havainnoidaan pohjakuvaan merkitsemällä salaojaputken vauriokohdat, kerrotaan toimenpide-ehdotukset jatkotoimenpiteitä varten sekä lisätään videotallenteesta kuvia havainnoimaan selkeästi mitä ja miltä salaojaputkessa näyttää ongelmakohdassa.

Salaojien ja viemäreiden videokuvauksia tehdään niin pien- kuin suurkiinteistöihin.

Tarjouspyyntö

Pyydä meiltä kätevästi tarjous tarvitsemaasi palveluun. Pyydä tarjous

Haluatko kuulla lisää?

Raksystemsin 18 toimipisteen valtakunnallinen asiantuntijaverkosto auttaa mielellään. 

Ota yhteyttä