030 670 5500

Valtakunnallinen asiakaspalvelu*

Ilmanvaihdon ilmamäärien tarkistusmittaus

Kukapa ei kaipaisi raikasta ja terveellistä sisäilmaa. Jotta hyvä sisäilma olisi ilmanvaihtojärjestelmien kautta mahdollista, tulee niitä huoltaa jatkuvasti.

Riittävällä ilmanvaihdolla on iso merkitys asuintilan viihtyvyydessä. Ilmanvaihdon tarkoituksena on mm. poistaa haitta-aineet ja kosteus, tuottaen puhdasta ilmaa tilalle. Tarkoituksenmukaisella ilmanvaihdolla saadaan puhtaampi sisäilma ja vältetään siten terveysriskejä

Ilmanvaihtojärjestelmien suunnittelu on muuttunut vuosien saatossa paljon ja määräykset ovat tiukentuneet jatkuvasti. Rakentamismääräyskokoelmassa on annettu ilmamäärien minimiarvot, joita on noudatettava suunnittelussa. Asuntojen ilmamäärät ovat kuitenkin usein epätasapainossa. Epätasapaino saattaa johtua monesta eri syystä. Jotta rakennus toimisi suunnitellulla tavalla, tulisi ilmamäärien olla tasapainossa. Epätasapainot saattavat johtaa erilaisiin ongelmiin, esimerkiksi tiettyjen huoneistojen ylipaineisuuteen.

Ilmavirtojen tarkistusmittauksen tavoitteena on selvittää, onko ilmavirrat säädetty oikeaan arvoon. Ilmavirrat mitataan paine-ero menetelmällä, jonka jälkeen mittaustuloksia verrataan suunnitteluarvoihin ja otetaan kantaa niiden mahdollisiin poikkeamiin.

Tarjouspyyntö

Pyydä meiltä kätevästi tarjous tarvitsemaasi palveluun.

Pyydä tarjous

Haluatko kuulla lisää?

Raksystemsin 18 toimipisteen valtakunnallinen asiantuntijaverkosto auttaa mielellään. 

Ota yhteyttä