030 670 5500

Valtakunnallinen asiakaspalvelu*

Lataa esitteet

Mikrobitutkimukset avain ongelmien ratkaisemiseksi

Jos silmäsi kutiavat ja ovat kuivat, kurkkusi käheä tai ihosi erittäin kutiseva ja samalla epäilet rakennuksessa olevan ongelmia, voi hyvinkin olla, että mikrobitutkimuksilla päästään lähemmäksi ongelman ratkaisua. Nämä edellä mainitut oireet ovat tyypillisiä ongelmia kun kyseessä on kosteusvauriorakennusten tavanomaisesta poikkeava mikrobialtistus. Perinteisen kosteus- ja homevaurion toteamiseksi riittää usein aistinvarainen tarkastelu mutta pintojen takana olevaa vauriota on usein hankala tai jopa mahdotonta selvittää ilman ilmasta otettavia ilmanäytteitä ja pinnoilta otettavia materiaalinäytteitä.

Raksystemsin Rakennusterveysasiantuntijat (RTA) palvelevat kautta maan.

Lue lisää

Näytteiden otto on asiantuntijan työtä

Mikrobinäytteiden otto on ammattilaisen työtä. Asiantuntija arvioi riskialttiimmat rakenteet ja harkitsee tarkoin näytteiden ottopaikat sekä määrän, kuinka monta näytettä tarvitaan. Turhien ilma- ja materiaalinäytteiden otto ei kannata vaan tarkkaan ja harkitsevaan asiantuntijatyöhön tulee panostaa.

Näytteet toimitetaan riippumattomaan laboratorioon, jossa näytteiden analysointi kestää yleensä n. 2-6 viikkoa. Tämän jälkeen asiantuntija analysoi näytteiden tulokset ja laatii oman raporttinsa sekä kirjaa mahdolliset jatkotoimenpidesuositukset.

Mikrobimittauksia suositaan talviaikaan tehtäväksi

Sisäilman mikrobimittaukset tulee ensisijaisesti tehdä talvi­aikaan, jolloin ulkoilmassa on pakkasasteita ja/tai maassa on lumipeite. Talviaikaiset olosuhteet tulisi olla mitattavalla alueella yhtäjaksoisesti vähintään 3 vuorokautta ennen mit­tausta ja mittausten aikana. Talviaikana tehtyjen sisäilman mikrobimittausten tulkinta tehdään Asumisterveysohjeen (Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeita 2003:1) ja -oppaan (Asumisterveysopas, 3. korjattu painos) mukaisesti. Toi­mistorakennuksista otettujen näytteiden tulokset tulkitaan Työterveyslaitoksen suositusten mukaisesti (Salonen H. ym. Atmospheric Environment 2007, 41:6797-6807).

Sulan maan aikana tehtävien sisäilman mikrobimittausten tulosten tulkinta perustuu niin asuin- kuin toimistoraken­nuksissakin sisäilman ja ulkoilman mikrobipitoisuuksien ja mikrobisuvuston vertailuun.

Ilman mikrobinäytteet kerätään 6-vaiheimpaktorilla (Andersen-keräin) ja näytteenotto tehdään Asumisterve­ysohjeen soveltamisoppaan sekä laboratorion antamien ohjeiden mukaisesti. Näytteistä analysoidaan laboratori­ossa homesienten, bakteerien ja sädesienten pitoisuudet. Lisäksi laboratoriossa tunnistetaan homesienten lajistot, jotta poikkeavat, kosteus- ja mikrobivaurioon viittaavat homesienet voidaan erottaa tavanomaisista, sisäilmaan kuuluvista sienistä. 

Tarjoamme myös laaja-alaisen rakennus- ja talotekniikan osaamisen käyttöösi!

Valtion Asuntorahasto ARA myöntää avustuksia terveyshaitan poistamiseen. Tutustu tästä linkistä.

 

 

Lataa esitteet

Ongelmia sisäilmassa?

Pyydä meiltä kätevästi tarjous tarvitsemaasi sisäilmapalveluun.

Pyydä tarjous

Haluatko kuulla lisää?

Raksystemsin 18 toimipisteen valtakunnallinen asiantuntijaverkosto auttaa mielellään. 

Ota yhteyttä