030 670 5500

Valtakunnallinen asiakaspalvelu*

Katso myös nämä

Hinnastot

Puhtaan sisäilman puolesta

Hengitämme noin 15 000 litraa ilmaa päivittäin, joten sisäilman on oltava terveellistä. Huono sisäilma voi pahimmassa tapauksessa aiheuttaa erilaisia terveyshaittoja, mutta sillä on myös vaikutuksia työkykyyn ja viihtyvyyteen.


Jos havaitset sisäilman aiheuttavan ongelmia, on sisäilmatarkastus oikea valinta. Useista tutkimusmenetelmistä valitaan oikea ja parhaiten palveleva tutkimusmenetelmä, jotta tarkastuksen sekä toimenpiteiden kustannukset pysyvät hallinnassa. Sisäilmatarkastuksen suoritettua on tärkeää ryhtyä tarkastuksessa saadun raportin mukaisiin toimenpiteisiin mahdollisimman nopeasti.

Raksystemsin Rakennusterveysasiantuntijat (RTA) palvelevat kautta maan.

Lue lisää

Sisäilmatarkastus avuksi sisäilman laadun kartoittamiseen

Tarve sisäilmatarkastukselle on silloin, kun sisäilma aiheuttaa ongelmia kuten oireita tai pinnoitevaurioita. Tarkastuksen avulla pyritään löytämään ratkaisu sisäilmaongelmien syntyyn erilaisten analyysien avulla.

Sisäilman laatuun vaikuttavat asiat selvitetään rakenteiden pinnoilta, huonepölystä ja käytettävissä olevista asiakirjoista. Näytteidenoton analysointitapa valitaan asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Joskus sisäilmatarkastus vaatii tuekseen laajempia tutkimuksia, mutta toisinaan se löytyy jo sisäilmatarkastuksen aikana. Korjaustarpeet suositellaan toteutettavaksi erillisen korjaussuunnitelman avulla, jossa huomioidaan paremmin sisäilman laatuun vaikuttavien vaurioiden korjaamiseen liittyvät ominaisuudet. 

Sisäilmatarkastukseen voi liittyä mm:

  • pölystä tehtäviä analyyseja,
  • materiaalinäytteiden ottoja,
  • mikrobianalyysi sekä
  • koostumusanalyysi.

Mittausolosuhteilla ja -menetelmillä on merkitystä

Sisäilmatarkastus tehdään kertakäyntinä niillä edellytyksillä, jotka kohteessa ovat tarkastushetkellä. Kesäaikaan pintapölyn mikrobinäytteiden tuloksiin voivat vaikuttaa moninaiset asiat kuten ulkoilman mikrobipitoisuudet ja -lajistot. Asiantuntijamme pyrkii löytämään sellaisen tutkimuskokonaisuuden, jossa mittausolosuhteet ja -menetelmät ovat mahdollisimman varmat.

Laskeutuneen pölyn ja materiaalinäytteiden näytteenotto suoritetaan Asumisterveysasetuksen sekä analyysin tekevän laboratorion antamien ohjeiden mukaisesti. 

                                                                                                                                                         

Katso myös nämä

Hinnastot

Tarjouspyyntö

Pyydä meiltä kätevästi tarjous tarvitsemaasi palveluun.

Pyydä tarjous

Haluatko kuulla lisää?

Raksystemsin 18 toimipisteen valtakunnallinen asiantuntijaverkosto auttaa mielellään. 

Ota yhteyttä