030 670 5500

Valtakunnallinen asiakaspalvelu*

Lataa esitteet

Katso myös nämä

Tietosuojaseloste

 

Raksystemsin internetsivujen yhteydenottolomakkeiden tietosuojaseloste

 

Rekisterin nimi

Yhteydenottolomakkeiden tietokanta

 

Rekisterinpitäjä

Raksystems Insinööritoimisto Oy (Y-tunnus 0905045-0)

Vetotie 3 A 01610 Vantaa

p. 030 670 5500

asiakaspalvelu@raksystems.fi

 

Yhteyshenkilö

Jenna Koivula

p. 030 670 5536

asiakaspalvelu@raksystems.fi

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Erilaisten yhteydenottopyyntöjen jättäminen Raksystemsin internetsivuilla ja tähän liittyen yhteydenoton ja asiakaspalvelun mahdollistaminen asiakkaaseen.

 

Rekisteröidyt henkilöryhmät

Lomakkeen täyttämisen yhteydessä yhteyshenkilöiksi merkityt henkilöt.

 

Rekisteröidyt tiedot

Rekisteröityjen

  • nimi
  • yritys
  • osoite
  • puhelinnumero
  • sähköpostiosoite
  • mahdollisesti lisätyt liitteet
  • valittu palvelu
  • mahdolliset tiedot kohteesta (nimi; osoite; kohteen tyyppi; rakennusten, porraskäytävien ja kerrosten lukumäärä; valmistumis- tai rakennusvuosi; huoneisto- tai pinta-ala; rakennustilavuus; asuntojen ja liikehuoneistojen lukumäärä; rakennuksen käyttötarkoitus; tutkittavan tilan sijainti; toivottu työn suoritusajankohta; tarjouksen viimeinen toimituspäivä; yhteydenoton syy; mahdolliset lisätiedot)

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot täytetään itse Raksystemsin internetsivulla.

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja voidaan luovuttaa ja siirtää konsernin sisällä ja ulkopuolisille palveluntarjoajille EU:n/ETA:n sisällä toimintojen ylläpitämiseksi ja Raksystemsin asiakaspalvelun toteuttamiseksi. Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n/ETA:n ulkopuolelle.

 

Henkilötietojen säilytysaika

Tiedot poistetaan kootusti yhteydenottohetkeä seuraavan kalenterivuoden lopussa.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on tallennettu IT-pohjaisesti. Siihen on pääsy vain palvelun tarjoamisen kannalta välttämättömillä henkilöillä ja se on suojattu tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

▪ pyytää Rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen;

▪ niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen

▪ tarkastaa ja tarvittaessa oikeus saada oikaistua ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset tiedot. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle.

▪ Oikeus saada poistettua rekisteröityä koskevat tiedot, kun henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin.

▪ tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Lataa esitteet

Katso myös nämä

Tarjouspyyntö

Pyydä meiltä kätevästi tarjous tarvitsemaasi palveluun. Pyydä tarjous

Haluatko kuulla lisää?

Raksystemsin 18 toimipisteen valtakunnallinen asiantuntijaverkosto auttaa mielellään. 

Ota yhteyttä