Työmaan olosuhdevalvonta

Asiantuntija auttaa työmaan haastavissa olosuhteissa

Työmaan olosuhteiden hallinta on hyvän rakentamisen edellytys.

Pyydä tarjous

Pyydä tarjous tai ota yhteyttä!

Täytä tarjouspyyntölomake ja palaamme sinulle tarjouksen kanssa mahdollisimman pian.

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16

Työmaan olosuhteet vaihtelevat ja vaativat työnjohdolta aktiivista seurantaa ja hallintaa

Erityisesti kosteus ja kylmyys vaikeuttavat työmaaolosuhteita ja hidastavat rakenteiden kuivumista. Työmaan olosuhdevalvontaan erikoistuneen asiantuntijan avulla rakennusprojekti etenee:

 • suunnitellusti ja tehokkaasti, onnistuneeseen ja terveelliseen rakennukseen johtaen.

Työmaan olosuhdevalvonta -palvelun ero Kosteuskoordinaattorin toimintaan

Olosuhdevalvonnan asiantuntijan tehtävät ovat erillinen kokonaisuus kosteuskoordinaattorin toimintaan. Kosteuskoordinaattori ohjaa ja valvoo työmaan kosteudenhallinnan toteutumista, kun taas olosuhdevalvonnan asiantuntija tekee käytännön työtä ja valmiita suunnitelmia työmaata varten olosuhteiden varmistamiseksi.

Työmaan olosuhdevalvonnan tarkoitus

Rakennustyömaan laadukkaalla olosuhdevalvonnalla varmistetaan betonirakenteiden asianmukainen lujittuminen ja kuivuminen, ja sitä kautta turvalliset, terveet ja laadukkaat tilat loppukäyttäjille.

Työmaan olosuhdevalvonnan sisältö

Raksystemsin puolueeton työmaan olosuhdevalvonnan asiantuntija

 • Laatii kohdekohtaisen kosteusmittaussuunnitelman, joka määrittää mittapisteiden syvyydet, määrät ja sijainnit, ottaen huomioon rakennetyypit (mm. betonirakenteen paksuuden, betonilaadun ja pintamateriaalin) ja kohteen erityispiirteet RT 14-10984 ohjekortin mukaisesti, sekä mitä kosteusmittausmenetelmiä käytetään missäkin vaiheessa.
 •  Asentaa anturit rakenteisiin ja suorittaa mittaukset
  •  IoT-anturit reaaliaikaiseen seurantamittaukseen (anturikohtaiset ominaisuudet, kuten anturin mittatarkkuus tietyllä %RH-alueella, sekä asennuksen
   ajankohta, on otettava huomioon).
  • Porareikä- ja näytepalamittaus
   päällystettävyysmittaukseen.
 • Arvioi tarvittaessa kosteuskoordinaattorin tukena työmaan yleisaikataulun realistisuuden (esim. kuivumisen laskentamallien avulla).
 • Laatii tarvittaessa lämmitys- ja kuivatussuunnitelman.
 • Tekee loppuraportin, josta tulee ilmi kaikkien mittapisteiden loppulukemat, kosteudenhallintasuunnitelman toteutuksen onnistuminen rakenteiden kuivumisen näkökulmasta ja mahdolliset jatkotoimenpiteet

Pyydä tarjous tai ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.

Lue lisää!