Kosteudenhallintakoordinaattori

Rakennushankkeen kosteudenhallintaa

Kosteudenhallintakoordinaattori varmistaa toimivan kosteudenhallinnan rakennushankkeen kaikissa vaiheissa.

Pyydä tarjous Referenssit

Pyydä tarjous tai ota yhteyttä!

Täytä tarjouspyyntölomake ja palaamme sinulle tarjouksen kanssa mahdollisimman pian.

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16

Kosteudenhallintakoordinaattori ja Kuivaketju10 -toimintamalli

Kosteudenhallintakoordinaattori valvoo kosteudenhallinnan toteutumista koko rakennushankkeen ajan. Työ voidaan suorittaa myös Kuivaketju10-toimintamallia noudattaen.

  • Kosteudenhallintakoordinaattori toimii rakennushankkeessa asiantuntijana. Hänen tehtävänään on ohjata rakennushanke alusta loppuun asti kosteudenhallinnan näkökulmasta onnistuneesti.
  • Kosteudenhallintakoordinaattorin nimeäminen jo hankesuunnitteluvaiheessa on tärkeää. Kun Kosteudenhallintakoordinaattori osallistuu myös hankkeen suunnittelun ja toteutuksen ohjaukseen sekä valvontaan ja kosteusriskien hallintaan, voidaan taata onnistunut kosteudenhallintaprosessi.
  • Mikäli urakoitsija sekä rakennushankkeeseen ryhtyvä ovat yksi ja sama toimija, on suositeltavaa palkata Kosteudenhallintakoordinaattori muualta, kuin urakoitsijan puolelta.

Kosteudenhallintakoordinaattori ohjaa ja valvoo kosteudenhallintaa

Kosteudenhallintakoordinaattori on tilaajan hankkeeseen valitsema, suunnittelijoista ja urakoitsijoista riippumaton asiantuntijataho. Kosteudenhallintakoordinaattori ohjaa ja valvoo rakennushankkeen kosteudenhallinnan toteuttamista. Toimivalla kosteudenhallinnalla saavutetaan laadukkaampaa, kuivempaa ja terveellisempää rakentamista.

Kosteudenhallintakoordinaattori kannattaa ottaa mukaan jo hankkeen alussa ohjaamaan suunnittelua ja kilpailutusta, sillä kosteudenhallinnan vaatimukset asetetaan tässä vaiheessa. Ennakointi on tärkeässä roolissa kosteusvaurioriskien kartoittamisessa ja niihin tuleekin tarttua jo suunnittelupöydältä lähtien.

Rakentamisen aikana Kosteudenhallintakoordinaattori valvoo ja tarkastaa kosteudenhallinnan toteutumista ja ennakoi mahdollisia riskejä työmaan toteutusvaiheessa. Kosteudenhallintakoordinaattorin opastuksella riskeihin puututaan ennen vaurioiden ja vahinkojen syntymistä, ja toimintaa pystytään seuraamaan laadukkaan dokumentoinnin kautta.

Kosteudenhallintakoordinaattori toimii yhteistyössä suunnittelijoiden, tilaajan, rakennuttajan sekä urakoitsijan kanssa.

Kosteudenhallintakoordinaattorimme ovat erikoistuneet uudishankkeiden lisäksi korjauskohteisiin sekä linjasaneerauksiin. Kosteudenhallintakoordinaattorimme hallitsevat niin Kuivaketju 10 -toimintamallin kuin vaihtoehtoisetkin kosteudenhallinnan toimintamallit.

Kosteudenhallintakoordinaattorimme:

  • tekee kosteudenhallintaselvitykset,
  • tekee kosteudenhallintaohjeet kilpailutusasiakirjoihin,
  • tarkastaa urakoitsijan kosteudenhallintasuunnitelman,
  • valvoo työmaan kosteudenhallinnan toteuttamista valvonta- ja mittaustoimenpitein sekä
  • kouluttaa ja varmistaa hankkeen henkilöstön osalta laadukkaan työmaan toteutumisen.

Pyydä tarjous tai ole yhteydessä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.