KUNTOTARKASTUSTEN AJANVARAUSKALENTERIN TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä

Raksystems Insinööritoimisto Oy (Y-tunnus 0905045-0)
Vetotie 3 A
01610 Vantaa
p. 030 670 5500
asiakaspalvelu@raksystems.fi

Yhteyshenkilö

Jenna Koivula
p. 030 670 5536
asiakaspalvelu@raksystems.fi

Henkilötietojen käsittelijä

KWD Digital Oy
Ilmalankatu 2 B
00240 Helsinki
p. 010 229 4405
info@kwd.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kuntotarkastusajankohdan varaaminen Raksystemsin internetsivuilla ja varaukseen liittyen yhteydenoton mahdollistaminen asiakkaaseen.

Rekisteröidyt henkilöryhmät

Varauksen tehneet asiakkaat.

Rekisteröidyt tiedot

Rekisteröityjen:

 • nimi
 • osoite
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero
 • tarkastettavan kohteen tiedot (osoite, kerrosten lukumäärä, pinta-ala, rakennusvuosi, huoneistotyyppi, lisätiedot)
 • kampanjakoodi
 • ostaja/myyjä/kiinteistönvälittäjä/muu

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakas täyttää tiedot Raksystemsin internetsivulla.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja voidaan luovuttaa ja siirtää konsernin sisällä ja ulkopuolisille palveluntarjoajille EU:n/ETA:n sisällä ajanvarauskalenterin ylläpitämiseksi ja varatun Raksystemsin kuntotarkastuspalvelun toteuttamiseksi. Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n/ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Tiedot poistetaan kootusti varattua ajankohtaa seuraavan kalenterivuoden lopussa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on tallennettu IT-pohjaisesti. Siihen on pääsy vain palvelun tarjoamisen kannalta välttämättömillä henkilöillä ja se on suojattu tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

 • pyytää Rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen;
 • niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen
 • tarkastaa ja tarvittaessa oikeus saada oikaistua ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset tiedot. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle.
 • Oikeus saada poistettua rekisteröityä koskevat tiedot, kun henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin.
 • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.