Raksystemsin internetsivujen yhteydenottolomakkeiden tietosuojaseloste

Rekisterin nimi

Yhteydenottolomakkeiden tietokanta

Rekisterinpitäjä

Raksystems Insinööritoimisto Oy (Y-tunnus 0905045-0)
Vetotie 3 A 01610 Vantaa
p. 030 670 5500
asiakaspalvelu@raksystems.fi

Yhteyshenkilö

Jenna Koivula
p. 030 670 5536
asiakaspalvelu@raksystems.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Erilaisten yhteydenottopyyntöjen jättäminen Raksystemsin internetsivuilla ja tähän liittyen yhteydenoton ja asiakaspalvelun mahdollistaminen asiakkaaseen.

Rekisteröidyt henkilöryhmät

Lomakkeen täyttämisen yhteydessä yhteyshenkilöiksi merkityt henkilöt.

Rekisteröidyt tiedot

Rekisteröityjen:

 • nimi
 • yritys
 • osoite
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • mahdollisesti lisätyt liitteet
 • valittu palvelu
 • mahdolliset tiedot kohteesta (nimi; osoite; kohteen tyyppi; rakennusten, porraskäytävien ja kerrosten lukumäärä; valmistumis- tai rakennusvuosi; huoneisto- tai pinta-ala; rakennustilavuus; asuntojen ja liikehuoneistojen lukumäärä; rakennuksen käyttötarkoitus; tutkittavan tilan sijainti; toivottu työn suoritusajankohta; tarjouksen viimeinen toimituspäivä; yhteydenoton syy; mahdolliset lisätiedot)

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot täytetään itse Raksystemsin internetsivulla.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja voidaan luovuttaa ja siirtää konsernin sisällä ja ulkopuolisille palveluntarjoajille EU:n/ETA:n sisällä toimintojen ylläpitämiseksi ja Raksystemsin asiakaspalvelun toteuttamiseksi. Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n/ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Tiedot poistetaan kootusti yhteydenottohetkeä seuraavan kalenterivuoden lopussa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on tallennettu IT-pohjaisesti. Siihen on pääsy vain palvelun tarjoamisen kannalta välttämättömillä henkilöillä ja se on suojattu tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

 • pyytää Rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen;
 • niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen
 • tarkastaa ja tarvittaessa oikeus saada oikaistua ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset tiedot. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle.
 • Oikeus saada poistettua rekisteröityä koskevat tiedot, kun henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin.
 • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.