RAPORTTI-OHJELMAN TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä

Raksystems Insinööritoimisto Oy (Y-tunnus 0905045-0)
Vetotie 3 A
01610 Vantaa
p. 030 670 5500
asiakaspalvelu@raksystems.fi

Yhteyshenkilö

Mika Pyrhönen
p. 030 670 5511
tuki@raksystems.fi

Henkilötietojen käsittelijä

UpCloud Oy
Eteläranta 12, 6 krs.
00130 Helsinki
p. 09 3158 4810
info@upcloud.com

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Toimeksiantojen kuten esimerkiksi kuntotarkastuksen suorittaminen ja raporttien sisältöön ja toimittamiseen vaadittavien asiakas-, tekijä- ja kohdetietojen ylläpito.

Rekisteröidyt henkilöryhmät

Asiakkaat, heidän mahdolliset edustajansa kuten esimerkiksi kiinteistönvälittäjät tai isännöitsijät sekä työntekijät.

Rekisteröidyt tiedot

Rekisteröityjen:

 • nimi
 • osoite
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • työntekijästä lisäksi pätevyys, titteli ja koulutus
 • kohdetiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Tilaussopimus, työsopimus.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja voidaan luovuttaa ja siirtää konsernin sisällä ja ulkopuolisille palveluntarjoajille EU:n/ETA:n sisällä toimeksiannon suorittamiseksi ja raporttien toimittamiseksi. Lisäksi tiedot voidaan luovuttaa toimeksiantajalle tai tämän edustajille, mikäli tilaaja ei ole kieltänyt luovuttamista. Tilaajan nimi sekä tieto toimeksiannon suorittamisesta ja ajankohdasta voidaan luovuttaa myös ulkopuolisille. Tietoja toimeksiannon tuloksista kuten raportin sisällöstä ei luovuteta muille kuin tilaajille ilman kirjallista lupaa. Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n/ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Tiedot säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen toiminnan kannalta. Tietojen ja raporttien säilytys on tärkeätä esimerkiksi, jotta uusien toimeksiantojen osalta voidaan selvittää, olemmeko suorittaneet kohteeseen aiemmin tarkastuksia, tutkimuksia tai muita toimenpiteitämme, joilla voi olla merkitystä uuden toimeksiannon kannalta. Lisäksi esimerkiksi Kuntotarkastus Asuntokaupan yhteydessä, Tilaajan ohjeen (KH 90-00393) mukaan raportti on säilytettävä vähintään 10 vuotta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojen käsittelyssä on käytössä asianmukaiset tekniset ja organisatoriset suojaustoimenpiteet, joilla henkilötiedot on suojattu katoamisen, väärinkäytön, luovuttamisen, muutosten ja tuhoamisen varalta.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

 • pyytää Rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen;
 • niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen
 • tarkastaa ja tarvittaessa oikeus saada oikaistua ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset tiedot. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle.
 • Oikeus saada poistettua rekisteröityä koskevat tiedot, kun henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin.
 • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.