SURVEYPALIN TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä

Raksystems Insinööritoimisto Oy (Y-tunnus 0905045-0)
Vetotie 3 A
01610 Vantaa
p. 030 670 5500
asiakaspalvelu@raksystems.fi

Yhteyshenkilö

Jenna Koivula
p. 030 670 5536
asiakaspalvelu@raksystems.fi

Henkilötietojen käsittelijä

Surveypal Oy
Kauppakatu
33200 Tampere
p. 09 4245 0253
info@surveypal.com

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Erilaisten kyselyiden toteuttaminen.

Rekisteröidyt henkilöryhmät

Kyselyiden vastaajiksi valitut henkilöt. Näitä voivat olla esimerkiksi asiakkaat, yhteistyökumppanit, työntekijät, tapahtumiin osallistuneet henkilöt.

Rekisteröidyt tiedot

Rekisteröidystä voidaan kerätä seuraavia tietoja:

  • nimi
  • sähköpostiosoite
  • puhelinnumero
  • osoite
  • vastaukset (kyselyssä ilmoitetaan, mikäli vastaukset käsitellään anonyymisti)

Säännönmukaiset tietolähteet

Työsopimus, tilaussopimus, osallistumiset tapahtumiin, asiakasrekisteri.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja voidaan luovuttaa ja siirtää konsernin sisällä ja ulkopuolisille palveluntarjoajille EU:n/ETA:n sisällä. Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n/ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Yli kuusi kuukautta vanhat tiedot poistetaan kootusti kaksi kertaa vuodessa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on tallennettu IT-pohjaisesti. Siihen on pääsy vain palvelun tarjoamisen kannalta välttämättömillä henkilöillä ja se on suojattu tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

  • pyytää Rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen;
  • niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen
  • tarkastaa ja tarvittaessa oikeus saada oikaistua ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset tiedot. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle.
  • Oikeus saada poistettua rekisteröityä koskevat tiedot, kun henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin.
  • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.