Sisäilmatalo Kärki Oy

Sisäilmatalo Kärki Oy on monipuolinen sisäilma-asiantuntijayritys. Sisäilmatalo on osa Raksystemsiä vuodesta 2019 lähtien.

Laskutusyhteystiedot Sisäilmatalo Kärki Raksystemsin tytäryhtiöt

Terveellistä ja turvallista sisäilmaa!

Vuonna 2013 perustettu Sisäilmatalo Kärki Oy on rakennusterveyden asiantuntijapalveluja tarjoava yritys. Tunnemme sisäilmastoon vaikuttavat tekijät ja parhaat rakennustekniset ratkaisut sekä osaamme suhtautua asioihin puolueettomasti. Olemme vuodesta 2019 lähtien osa Raksystemsiä.

Tunnemme sisäilmastoon vaikuttavat tekijät ja parhaat rakennustekniset ratkaisut. Osaamme myös suhtautua asioihin puolueettomasti. Toiminta-ajatuksenamme on, että asiantuntijuutemme varmistaa terveellisen ja turvallisen sisäilman. Haluamme olla luotettava kumppani, joka tekee työnsä eettisesti, ammattitaitoisesti ja oikeudenmukaisesti.

Sisäilmatalo Kärki Oy:n tavoitteena on olla kiva firma, jossa kuuntelemme asiakkaitamme ja toisiamme, toimimme joustavasti ja kannustamme toisiamme. Arvoihimme kuuluu myös, että olemme kiinni kehityksen kärjessä – hyödynnämme työssämme alan uusinta tietoa ja haluamme kehittää alaa.

Henkilöstömme on kokenutta ja pätevää. Panostamme henkilöstömme täydennyskoulutuksiin vuosittain mittavasti. Toimimme valtakunnallisesti siten, että henkilöstön osaamista ja kokemusta kohdennetaan aina asiakkaiden tarpeen mukaisiin projekteihin omien toimipaikkojemme sijainnista riippumatta.

Rakennus- ja kosteusteknisillä kuntotutkimuksilla selvitetään ja ratkaistaan kiinteistössä olevan haitan tai altisteen lähde, joka usein ilmenee hajuna tai kiinteistön käyttäjien oireiluna.

Tutkimukset

 • Riskikartoitukset – tutustutaan kohteeseen ja laaditaan lausunto sen riskeistä.
 • Sisäilmaselvitykset – selvitetään sisäilman laatu mittauksin ja kyselyillä.
 • Rakennusfysikaaliset analyysit – selvitetään rakenteiden kunto ja mahdollinen vauriomekanismi.
 • Ilmanvaihdon tutkimukset – tutkitaan ilmanvaihdon tekninen toimivuus ja riittävyys sekä hygieenisyys.
 • Haitta-ainetutkimukset – kartoitetaan kiinteistön rakenneosien ja taloteknisten järjestelmien haitalliset materiaalit sekä ohjeistetaan toimenpiteet.
 • Kiinteistökaupan tekniset selvitykset – selvitetään kiinteistön tekninen kunto ja korjaustarve sekä korjauskustannusten laajuus.

Terve rakentaminen

Terveellä rakentamisella ohjataan oikeisiin menetelmiin niin suunnittelussa, rakentamisessa, korjauksissa kuin huollossakin.

 • Suunnitelmien tarkastaminen, laadunvarmistus ja valvonta
 • Ilmanvaihdon järjestelmien toimivuus- ja tarkastusmittaukset
 • Tiiveydenhallinta – tiiveyden varmistaminen vuotomittauksin
 • Kosteudenhallinta – ennaltaehkäistään kosteusongelmat
 • Puhtaudenhallinta – eliminoidaan rakennus-, korjaus- ja purkutyön aikaiset terveydelle haitalliset altisteet
 • Sisäilma360 – koko ketju hallitusti kuntoon Sisäilma360-palvelun avulla

Sisäilmaluokituksen ja kokemuksen hyödyntäminen sisäilmarakentamisessa takaavat rakentamiseen tai peruskorjaukseen ryhtyvälle oikeat työvälineet hankkeessa onnistumiseksi.

Miksi Terve rakentaminen?

Ulkopuolisen puolueettoman asiantuntijan mukana olo perusparannus- ja rakennushankkeissa auttaa onnistumaan sisäilmahankkeissa kokonaisvaltaisesti. Ongelmien ennaltaehkäisyyn kiinnitetään huomiota ja varmistetaan terveellinen ja turvallinen rakentaminen. Sisäilma-asiantuntija toimii rakennushankkeessa rakennuttajan laadunvarmistajana.

Sisäilmatalo Kärki Oy:n toimipisteet sijaitsevat Joensuussa, Kuopiossa sekä Lappeenrannassa. Näet kaupunkisivuilta myös asiantuntijoidemme suorat yhteystiedot.

Sisäilmatalo Kärki Oy on osa Raksystemsiä.