RAKSYSTEMSIN YMPÄRISTÖPOLITIIKKA

Ympäristöä säästäen ja päästöjä vähentäen.

Rakennus- ja kiinteistöalan asiantuntijoina autamme asiakkaitamme parantamaan niin uudisrakennusten kuin jo olemassa olevien rakennusten laatua ja energiatehokkuutta. Haluamme mahdollistaa turvallisen ja terveellisen asumisen ja työnteon erilaisissa rakennuksissa tuottamiemme palveluiden avulla.

Toimimme ympäristöä säästäen ja päästöjä vähentäen. Ekologisuus on juurtunut omaan toimintaamme ja prosesseihimme. Oman toimintamme ympäristöpäämäärien saavuttamiseksi

  • noudatamme voimassa olevaa ympäristölainsäädäntöä,
  • tunnistamme ja arvioimme toimintaamme liittyviä ympäristöriskejä ja pyrimme hallitsemaan niitä,
  • pyrimme vähentämään toimintamme haitallisia ympäristövaikutuksia prosesseja jatkuvasti kehittämällä,
  • ohjaamme henkilöstöämme vastuullisuuteen ympäristökysymyksissä ja
  • tiedotamme ympäristöasioista aktiivisesti.

Ympäristöasioiden hallinnassa käytämme apuna ympäristöjärjestelmää ISO 14001, jonka avulla pystymme ohjaamaan henkilöstöämme ympäristöasioissa ja parantamaan ympäristösuojelua yrityksessämme.