Pasilan Triplaan rakentuvan Workery-toimitilakokonaisuuden Tekninen Due Diligence

Click here to read in English

YIT rakennuttaa Keski-Pasilaan Helsingin uuden ja elävän keskuksen. Tripla yhdistää Itä- ja Länsi-Pasilan. Se on kolmen korttelin yhtenäinen kokonaisuus, joka sisältää kauppakeskuksen, pysäköintilaitoksen, joukkoliikenneaseman, asuntoja, hotellin sekä toimistoja.

Saksalainen Commerz Real AG osti Triplan kolmen toimistorakennuksen noin 50 000 neliömetrin toimitilakokonaisuus Workeryn. Workery tulee olemaan yli 3 500 eri alan työntekijän päivittäinen toimipaikka. Tripla Workery koostuu kahdesta kokonaisuudesta: 17-kerroksinen Länsi-Workery käsittää 21 250 vuokrattavaa neliötä ja 15-kerroksinen Itä-Workery 28 250 vuokraneliötä. Yksittäiset toimistokerrokset voidaan jakaa monin eri tavoin mahdollistaen tilan monipuolisen käytön nyt ja vuokralaisten vaihtuessa.

Hetki sitten tehty kauppa on YIT:n historian isoin. Merkittävää kauppaa varten Raksystems teki ostajan toimeksiannosta oston kohteena oleviin kolmeen toimistokiinteistöön Teknisen Due Diligence -tarkastuksen.

Triplan Workeryn Tekninen Due Diligence toteutettiin rakennusvaiheessa

Triplan Workeryyn tehty TDD suoritettiin rakennusten runkovaiheen ollessa melkein valmis. Toimistorakennusten julkisivujärjestelmäseinien asennus oli vielä tässä vaiheessa kesken. Korkeisiin kiinteistöihin asennettiin uudenlaiset ns. boksi-ikkunat, joilla saadaan rakennuksen ulkoasuun näyttävää kolmiulotteisuutta. Visuaalisesti julkisivuun tuodaan erilaisuutta myös esimerkiksi saksalaisilla laatoilla, jotka puhdistavat ilmaa ja ovat Triplaa varten räätälöidyt sekä ruostumattomasta teräksestä valmistettujen paneeleiden sekä harkitun valaistuksen avulla.

”Triplan Workeryn TDD sisälsi useita tarkastuskäyntejä paikan päällä, suuren määrän digitaalisen dokumentaation tutkimista ja analysointia sekä raportoinnin asiakkaalle. Tarkastuksessa tutkittiin mahdollisia riskirakenteita ja jatkotutkimuskohteita sekä kiinteistön osia, joihin tulisi kiinnittää huomiota rakennuksen valmistuttua. Lisäksi tarkastelun kohteena oli koko rakennushankkeen dokumentaation sekä rakentamisen laatu. Kaiken kaikkiaan Triplan TDD-projektiin meni useampi viikko ja työryhmämme sekä asiakas olivat projektiin erittäin tyytyväisiä”, kertoo Raksystemsin projektipäällikkönä toiminut Serge Skorin.

”Hyvin sujuneen TDD-tarkastuksen ansiosta halusimme tilata Raksystemsiltä myös Workeryn monitoroinnin, jonka on määrä valmistua kevään 2020 aikana”, kertoo Commerz Real AG:n Senior Project Manager Tobias Becherer.

Projektissa käytetyt Raksystemsin palvelut:

TDD, Tekninen Due Diligence

Technical Due Diligence of Workery office spaces currently under construction at Tripla in Pasila, Finland

YIT is building a new, lively hub in Central Pasila. Tripla will combine Eastern and Western Pasila. It will be an entity covering three city blocks, including a mall, a parking garage, a public transport station, apartments, a hotel and offices.

German Commerz Real AG has acquired Workery, an office space facility consisting of three office buildings and some 50,000 m2 in Tripla. Workery will be the daily workplace of more than 3,500 employees from a variety of industries. Tripla Workery will consist of two parts: the 17-storey West Workery will consist of a total of 21,250 m2 and the 15-storey East Workery a total of 28,250 m2 of lettable space. Each office floor can be divided in many different ways, which means that the premises can be used versatilely now and when tenants change.

The recent transaction is the largest in the history of YIT. For this major transaction, Raksystems performed a Technical Due Diligence survey of the three office buildings based on an assignment from the buyer.

Technical Due Diligence of Tripla Workery was performed at the construction stage

The TDD of Tripla Workery was performed when the building frames were almost complete. At this point, installation of the office buildings’ exterior wall elements was still somewhat unfinished. The windows in the tall buildings are modern “box windows”. The three-dimensional windows make the buildings imposing. The exterior faces also include other unusual visual aspects, such as German tiles that clean the air and were customised for Tripla, stainless steel panels and carefully considered lighting.

”The TDD for the Tripla Workery included several site visits, reviewing and analysing a large body of digital documentation, as well as reporting to the customer. We investigated potential high-risk structures, further survey needs and property elements to which attention should be paid immediately after completion of the buildings. We also studied documentation for the entire construction project and the quality of construction. All in all, we spent several weeks with the Tripla TDD project. Both our team and the customer were extremely satisfied with the project,” says Serge Skorin, who was the Raksystems project manager in charge of the project.

”After the TDD that went very well, we also wanted Raksystems to handle the monitoring of Workery, which is supposed to be completed in spring 2020.” says Tobias Becherer, Senior Project Manager from Commerz Real AG.

Jaa tämä

Jaa tämä: Facebook Jaa tämä: LinkedIn Jaa tämä: Twitter Jaa tämä: WhatsApp