Due Diligence-tjänster

Flera års erfarenhet av TDD och EDD

Teknisk Due Diligence (TDD) och Due Diligence med fokus på miljöfrågor (EDD) genererar objektiv information för försäljning och köp av en stor fastighet eller en fastighetsportfölj.

Lämna offertförfrågan

Lämna offertförfrågan eller kontakta oss!

Fyll i blanketten för en offertbegäran och vi sänder en offert så snart som möjligt.

Riksomfattande servicenummer som betjänar vardagar kl. 8–16.

TDD- och EDD-tjänsterna med flera års erfarenhet av tiotals objekt i Finland och utomlands

Med våra mångsidiga kunskaper kan vi erbjuda vår yrkeskunskap för lösande av problem med inomhusluften och utredande av konstruktionernas skick samt vid behov för planering av ombyggen och nybyggande, byggherreverksamhet och övervakning.

  • Med TDD-tjänsten säkerställs en smidig fastighetsaffär, då risker och framtida renoveringskostnader beaktas i säljsituationen.
  • EDD-tjänsten säkerställer en hälsosam miljö i fastigheten.

Technisk Due Diligence (TDD)

Vid en teknisk Due Diligence-besiktning granskas byggnadens nuskick och byggnadens renoveringsbehov utreds. De renoveringar som behövs presenteras i byggnadens underhållsplan för de följande tio åren.

I uppgörande av TDD deltar experter på följande:

  • Konstruktionsteknik
  • VVS-teknik
  • Elteknik

Underhållsplanen innehåller en tillförlitlig bedömning om vilka renoveringar och åtgärder som behövs i en byggnad under de följande tio åren. Kunden får en teknisk Due Diligence-rapport i önskat format, såsom i Microsoft Word- eller Excel-dokument, PDF-fil osv.

Due Diligence med fokus på miljöfrågor (EDD)

En Due Diligence-rapport med fokus på miljöfrågor utreder eventuella risker som gäller fastighetens skadeämnen. Granskningen omfattar både eventuella skadeämnen i själva byggnaden som i marken. Raksystems utför miljöutredningar i fas 1 och fas 2. Fas 1 fokuserar på förekomsten av eventuella risker och i fas 2 tas de prover som behövs.

I en Due Diligence-rapport med fokus på miljöfrågor får kunden i önskat format, såsom i ett Microsoft Word- eller Excel-dokument, PDF-fil osv. Leverans på CD-skiva eller direkt i kundens databas är även möjlig.

Lämna offertförfrågan eller kontakta oss!

Vi betjänar på det riksomfattande servicenumret vardagar kl. 8–16.