VERKSAMHETSSTÄLLET I VILLMANSTRAND

KONTAKTUPPGIFTER TILL VERKSAMHETSSTÄLLEN I VILLMANSTRAND

Nedan ser du kontaktuppgifter till de företag som jobbar vid verksamhetsstället i Villmanstrand samt kontaktpersonerna.

Kontaktuppgifter och verksamhetsställen
Förbundet för Finländskt Arbete har gett Raksystems erkännandet Nyckelflaggan.

Raksystems Insinööritoimisto Oy

Vid verksamhetsställen i Villmanstrand verkar Raksystems Insinööritoimisto Oy samt Sisäilmatalo Kärki Oy, som är en del av Raksystems Group.

Laserkatu 6
FI-53850 Villmanstrand

Regionchef:
Jussi Mertanen tlf. +358 (0)50 368 9984

Kontakta oss!

Vi betjänar på det riksomfattande servicenumret vardagar kl. 8–16.