Kiinteistön sähkötekninen määräaikaistarkastus

Laki velvoittaa määräaikaistarkastukseen

Mikäli taloyhtiössäsi on liiketiloja, joissa ylittyy 35A:n sulakeraja, tulee tiloihin tehdä kiinteistön sähkötekninen määräaikaistarkastus joko viiden tai kymmenen vuoden välein.

Pyydä tarjous

Pyydä tarjous tai ota yhteyttä!

Täytä tarjouspyyntölomake ja palaamme sinulle tarjouksen kanssa mahdollisimman pian.

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16

Olethan ajoissa liikkeellä

Kiinteistön sähköteknisellä määräaikaistarkastuksella varmistutaan sähkölaitteistojen kunnosta ja käytön turvallisuudesta. Tarkastuksella ehkäistään sähkövahinkojen, esimerkiksi sähköpalojen riskejä.

  • Määräaikaistarkastus on lain mukaan pakollinen.
    • Laki velvoittaa tarkastuksen tehtävän taloyhtiöihin, joissa on 35A:n sulakerajan ylittävä liiketila.
  • Tarkastus on tehtävä 5 tai 10 vuoden välein.
Kiinteistön sähkötekninen tarkastus Raksystems

Kiinteistön sähkötekninen määräaikaistarkastus

Asuinrakennusten osana oleville sulakerajan 35A ylittäville liiketiloille on tehtävä Kiinteistön sähköteknoinen määräaikaistarkastus. Sähköturvallisuuslakiin perustuvat määräaikaistarkastukset koskevat lisäksi mm. liike-, toimisto-, teollisuus- ja maatalousrakennusten sekä julkisten rakennusten sähkölaitteistoja.

Määräaikaistarkastusajankohta määräytyy pääsääntöisesti sähkölaitteiston käyttöönottoajankohdan mukaan. Tarkastusten tilaamisesta vastaa sähkölaitteiston haltija.

Sähkölaitteistojen enimmäismääräaikaistarkastusvälit 5 tai 10 vuotta määräytyvät laitteiston vaativuusluokan mukaan.

Esimerkiksi maatilojen sähkölaitteistojen määräaikaistarkastusväli on yleisimmin 10 vuotta.

Kiinteistön sähkötekninen määräaikaistarkastus

Sähköasennusten määräaikaistarkastukset ovat osa kiinteistön hyvää kunnossapitoa

Määräaikaistarkastuksessa varmistutaan sähkölaitteistojen kunnosta ja käytön turvallisuudesta. Tarkastuksella ehkäistään sähkövahinkojen, esimerkiksi sähköpalojen riskejä. Samalla pyritään varmistamaan, ettei sähkön käyttöön tule laitteistohäiriöistä johtuvia katkoksia. Määräaikaistarkastuksesta huolehtiminen voi vaikuttaa myös laitteiston haltijan vakuutusturvaan ja vahingonkorvausvastuuseen.

Määräaikaistarkastus on luontevaa tehdä kuntoarvion tai kuntotutkimuksen yhteydessä.

Kiinteistön sähkötekninen määräaikaistarkastus

Mitä kiinteistön sähköteknisessä määräaikaistarkastuksessa selviää?

  • Sähkölaitteiston käyttö on turvallista ja laitteistolle on tehty huolto- ja kunnossapito-ohjelman mukaiset toimenpiteet,
  • sähkölaitteiston käyttöön ja hoitoon tarvittavat välineet, piirustukset ja ohjeet ovat käytettävissä sekä
  • sähkölaitteiston laajennus- ja muutostöistä on olemassa asianmukaiset tarkastuspöytäkirjat.

Määräaikaistarkastuksia tekevät Turvatekniikan keskuksen valtuuttamat tarkastajat ja tarkastuslaitokset. Raksystemsin asiantuntijoista TUKES:in valtuuttamia sähkötarkastajia ovat Juha Honka, Simo Metsä sekä Tuomas Virtanen.

Kiinteistön sähkötekninen määräaikaistarkastus

Sähköasennusten määräaikaistarkastukset ovat osa kiinteistön hyvää kunnossapitoa. Määräaikaistarkastuksessa varmistutaan sähkölaitteistojen kunnosta ja käytön turvallisuudesta. Tarkastuksella ehkäistään sähkövahinkojen, esimerkiksi sähköpalojen riskejä. Samalla pyritään varmistamaan, ettei sähkön käyttöön tule laitteistohäiriöistä johtuvia katkoksia. Määräaikaistarkastuksesta huolehtiminen voi vaikuttaa myös laitteiston haltijan vakuutusturvaan ja vahingonkorvausvastuuseen.

Määräaikaistarkastus on luontevaa tehdä kuntoarvion tai kuntotutkimuksen yhteydessä.

Laki velvoittaa

Sähköjärjestelmien kuntotutkimuksen suorittamisen yhteyteen on usein kustannustehokasta yhdistää esimerkiksi sähköjärjestelmän määräaikaistarkastus sellaisiin kohteisiin, joihin se on lakisääteistä teettää. Esimerkiksi yleisesti maatiloille, logistiikka- ja toimistorakennuksiin, ostoskeskuksiin sekä yleisesti kaikkiin kiinteistöihin, joissa on muita kuin pelkkiä asuinhuoneistoja ja minkä pääsulakkeen nimellisvirta on yli 35A.

Määräaikaistarkastusajankohta määräytyy pääsääntöisesti sähkölaitteiston käyttöönottoajankohdan mukaan. Tarkastusten tilaamisesta vastaa sähkölaitteiston haltija.

Yleisemmin lakisääteisen sähköjärjestelmien määräaikaistarkastuksen tarkastusväli on 10 vuotta.

Kiinteistön sähköteknisen määräaikaistarkastuksen sisältö

Määräaikaistarkastuksessa varmistaudutaan mm. siitä, että:

  • sähkölaitteiston käyttö on turvallista ja laitteistolle on tehty huolto- ja kunnossapito-ohjelman mukaiset toimenpiteet,
  • sähkölaitteiston käyttöön ja hoitoon tarvittavat välineet, piirustukset ja ohjeet ovat käytettävissä sekä
  • sähkölaitteiston laajennus- ja muutostöistä on olemassa asianmukaiset tarkastuspöytäkirjat.

Määräaikaistarkastuksia saavat laatia ainoastaan Turvatekniikan keskuksen valtuuttamat tarkastajat ja tarkastuslaitokset.

Raksystemsillä on vaadittavat pätevyydet.

Pyydä tarjous tai ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.